Yhteisvastuu, oikeudentunto ja vastuu Suomesta ja suomalaisista ovat keskeisessä asemassa, kun suomalainen panimoteollisuus hioo strategiaansa. Panokset ovat kovat, sillä kannattava maatalous edistää kotimaisten tuotteiden myyntiä ja suomalaista työtä. Oluen valmistuksessa on katkeamaton arvoketju...
Pohjois-Pohjanmaan eteläosan kunnissa on hyvä henki, sanoo yritys- ja aluekehityspalveluja tuottavan kehitysyhtiön NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala. Uusia yrityksiä perustetaan aktiivisesti ja yritykset tekevät investointeja. Aktiivinen yritystoiminta on näkynyt myös...
Turkua johdetaan visioilla, joiden avulla kaupunki tähtää kansainvälisesti merkittäviin innovaatioihin, viisaampaan elämiseen ja digitaalisiin palveluihin. Vuoden 2010 iloisia uudenvuodenjuhlia varjosti Turussa huoli tulevasta. Yleisen taantuman lisäksi meri- ja autoteollisuuden tulevaisuus...
Digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa näyttää toteutuvan parhaiten, kun uudistusohjelmia lähdetään kehittämään vapaaehtoispohjalta. UNA Oy:ssa toteutetaan kansallisesti yhteensopivaa arkkitehtuuria poikkeuksellisen laajamittaisella yhteistyöllä. Vaikka sote-uudistus ja hallitus kaatuivat, UNA Oy:ssa...
Suomi tarvitsee uuden huumestrategian käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Alkoholin ja peliriippuvuuden aiheuttamia haittoja hillitsee kansanterveyttä edistävien monopolien säilyttäminen. Suomen huumausainestrategia on vuodelta 1997, minkä jälkeen on tapahtunut paljon. Heroiinin...
Kotimaisen ruuan tunnistaa helposti Hyvää Suomesta -merkistä. Se kertoo suomalaisista raaka-aineista ja työstä eli siitä, että ruokatuote on pellolta pöytään omissa käsissä. Kotimaiseen ruokatuotantoon liittyy paljon positiivisia asioita kuten...
Ryhmäkäytössä ReimaGO toimii liikunnan kannustimena ja lasten yhteisen leikin innoittajana. ReimaGO on Suunnon kanssa yhteistyössä kehitetty lasten aktiivisuusranneke, jonka mittaamia aktiivisuustietoja tarkastellaan lapsille suunnatusta ReimaGO-sovelluksesta. Sovelluksessa pääsee etenemään hauskoissa...
Sallan kunnan käynnistämä, Vetovoimaa ekologisuudesta -hanke toimii sillanrakentajana kuntaa ympäröivän luonnon ja kasvavan turismin välillä. Sekä paikallisten että matkailijoiden ympäristötietoutta pyritään lisäämään ja paikallisia palveluja muovaamaan yhä ympäristöystävällisempään muotoon.
Koulutuskonserni Careeria syntyi vuodenvaihteessa kahden vahvan itäuusmaalaisen koulutuksenjärjestäjän, Edupolin ja Point Collegen, yhdistyessä. Konsernilla on toimipisteet Helsingissä, Vantaalla, Porvoossa, Keravalla ja Askolassa. Careeriassa keskiön muodostavat asiakkaat, eli opiskelijat ja...
Ympäristöystävällisiin energiaratkaisuihin ja energiatehokkuuteen investoiva Elenia Lämpö valitsi kumppanikseen Dammegan erityisen vaativissa olosuhteissa toteutettavaan haitta-ainepurkutyöhön. Vanajan kaukolämpölaitoksen punatiilisessä tehdasrakennuksessa hurisee taukoamatta. Laitos tuottaa Hämeenlinnan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin...