GSD Nordic on Suomen johtava natiivimainontaan keskittynyt markkinointitoimisto

Tuotamme vuosittain yli 600 kampanjaa artikkeli- ja videototeutuksina.

UKRAINAN SOTA HERÄTTI YRITYKSET: Pakotelistojen tarkistus on tärkeä osa yrityksen vastuullisuutta ja riskinhallintaa

Kun sanktiot koko ajan laajenevat, kannattaa pakotelistatarkistukset automatisoida, suosit- telee Heikki Ylipekkala Asiakastiedosta. Suomalaiset..

Lue

Rauha tarvitsee tekijänsä

”Aaamupäivällä tapahtui suuri räjähdys ja lähdimme raivaamaan/tutkimaan tietä, koska räjähdys alueella sai epäilemään muitakin..

Lue

Kiinteistöjen öljylämmitysjärjestelmät ovat tärkeä osa Suomen kriisivalmiutta

Poliittiset toimet ja tällä hetkellä käytävä keskustelu ohjaavat luopumaan Öljylämmitysjärjestelmistä. Lämmitysenergia Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja..

Lue

Suomi on tuulienergian luvattu maa

Pohjoisen pallonpuoliskon ehtymättömät tuulivarannot ovat Suomen kilpailuvaltti. Suomalaisen tuulivoiman pioneeri Tuomas Candelin-Palmqvist kysyy, miksi..

Lue

Ropo Capital tähtää laskun elinkaaripalvelullaan Pohjoismaiden huipulle

“Joka kuudes lasku Suomessa kulkee palvelumme kautta. Vuosittain se on noin 60 miljoonaa laskua..

Lue

Taajuusmuuttajat ovat tulevaisuuden älykkään energiajärjestelmän kulmakiviä

”Kaikkein vihreintä energiaa on se, mitä ei käytetä”, muistuttaa taajuusmuuttajiin erikoistuneen Danfoss Drivesin Olli-Pekka..

Lue

Meijerialalla on töitä tarjolla – toimiala on luonut tehokkaan ja työllistävän koulutuspolun, joka kannattaa tiedostaa!

Meijeriala panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen, luoviin ideoihin ja tulevaisuuteen. Myös alan työllisyystilanne on hyvä –..

Lue

Kestävää liiketoimintaa, elinvoimaa ja innovaatioita kasvolliselta omistajalta

Paikallisvoima Ry:n toiminnanjohtaja Toivo Hurme syksyisissä Suomessa. Kuva: Outi Järvinen. Paikallisten energiayhtöiden rooli Suomen..

Lue

OpenCO2.net Kustannustehokas ratkaisu tuotteiden hiilijalanjälkilaskentaan

Tuottaako yrityksesi vähäpäästöisiä tuotteita? Haluaisitko mitattua tietoa tuotteidesi hiilijalanjäljistä ja ilmastohyödyistä ympäristöväittämiesi tueksi? OpenCO2.net..

Lue

Nopeuksien rauhoittaminen kunnan vetovoimatekijä

Ajonopeuksien rauhoittaminen on tehokas keino lisätä turvallisuutta etenkin alueilla, joilla kaikenikäiset kulkevat paljon jalan..

Lue

Keski-Pohjanmaa vetää puoleensa

Keski-Pohjanmaan liitto voi pinta-alaltaan olla Suomen pienin maakunta, mutta mitä yritteliäisyyteen, asumismukavuuteen ja liikenneyhteyksiin..

Lue

Osaajia työelämän tarpeisiin

Vantaalla tunnistetaan ylisektorisen yhteistyön merkitys isojen haasteiden ratkomisessa, kuten työvoimapulassa. Vantaa kutsuu yksityistä sektoria..

Lue

Business

PATRIASSA tehdään merkityksellistä työtä huoltovarmuuden turvaajana

Anna Nousiainen vastaa tietosuojasta ja compliance-riskien hallinnasta. Maan ydintoimintojen huoltovarmuus sekä toimiminen maalla, merellä,..

Lue

Ajankohtainen TURVALLISUUS – Hyvin meidän käy

Turvallisuusasiat ja turvallisuuspolitiikka kiinnostavat tässä hetkessä poikkeuksellisen paljon. Vastaavaa kiinnostusta en ole nähnyt, vaikka..

Lue

Käteistä tarvitaan takaamaan yhteiskunnan sujuvuutta ja turvallisuutta

Käteisen rahahuollon asiantuntijayritys Loomis näkee, että käteisen rooli yhteiskunnassa tulee jatkossakin olemaan tärkeä. Viimeaikojen..

Lue

Rakentaminen

Alhainen hiilijalanjälki ja materiaalitehokkuus

Vertailtaessa eri materiaalivaihtoehtojen hiilijalanjälkiä, täytyy aina ottaa huomioon rakennusten koko elinkaari ja tehdä vertailu rakennustasolla,..

Lue

Liiketoimintaa veden päälle

Vök Baths, Iceland / Njóta Íslands & Basalt Architects Kiinnostus kelluvaan rakentamiseen ja ranta-alueiden kehittämiseen..

Lue

Lisää itua bisnekseen Liiketoimintaa veden päälle RPT SMART, rakennusalan myynnin työkaluksi suunniteltu

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotteita ja palveluja markkinoiville tarjousten oikea ajoitus on ratkaisevan tärkeää. Siihen SMART on..

Lue