Kokonaisvaltaisia infraratkaisuja toteuttava Kreate on markkinajohtaja niin silta- kuin pohjarakentamisessa. Edelläkävijäksi ei julistauduta, vaan se syntyy innostuneista, alan parhaista ammattilaisista, joilla on tilaa näyttää osaamisensa ja mahdollisuuksia kehittymiseen.

Infrarakentaminen on projektiliiketoimintaa, jossa työskennellään monien muuttujien keskellä. Kun tehtaissa linjastot toimivat päivästä toiseen prosessien mukaisesti, on Kreaten jokainen projekti uniikki erilaisine muuttujineen.

”Infraa tehdään taivasalla projektiorganisaatioissa, joissa voi olla merkittävä määrä eri toimijoita. Lisäksi projektin aikana tulee muutoksia niin aikatauluihin kuin suunnitelmiin. Onnistumisessa on kyse siitä, kuinka erilaisiin muutostilanteisiin kyetään reagoimaan projektien aikana. Olen iloinen, että meidän ammattitaitoinen porukkamme osaa toimia ja reagoida vaativissakin tilanteissa”, Kreaten toimitusjohtaja Timo Vikström kertoo.

Kreate kasvoi vuonna 2018 hämmästyttävästi yli 30 prosenttia, kun koko alan keskimääräinen vuosikasvu on vain parin prosentin luokkaa. Liikevaihdon kasvaessa myös Kreaten henkilömäärä on lisääntynyt liki samaa tahtia. Kasvu on kuitenkin ollut hallittua ja vahvan ydinporukan seuraan on houkuteltu uusia huippuosaajia.

”Talossa on hyvä sekoitus erilaisia ihmisiä. Meillä on kokeneita osaajia, jotka auttavat nuoria ja nälkäisiä osaajia kehittämään itseään ammattilaisina. Osaamista ei jaeta tiukkojen prosessien kautta, vaan kaikki tapahtuu luonnollisena osana käytännön töitä. Oppiminen on meidän DNA:ssa.”

Kreaten hierarkia on matala ja jokainen on valtuutettu tekemään päätöksiä. Se saa ihmiset sitoutumaan ja motivoitumaan. ”Meillä ollaan ylintä johtoa myöten lähellä päivittäistä tekemistä. Väliportaita on vähän, päätökset tehdään lähellä tekemistä, vastuualueet ovat selkeät ja toimintatapa mutkaton, mikä johtaa erinomaisiin tuloksiin.”

Digitalisaatiolla tiedonhukkaamisputki poikki

Rakentamisen tuottavuuden heikko kasvu on ollut alalla puheenaiheena pitkään. Vikström luonnehtiikin perinteistä rakentamista tiedon hukkaamisputkeksi, jonka tuottavuuskuilut on mahdollista kuroa umpeen digitalisaation avulla.

”Tietomallien käyttäminen on yksi merkittävä kehitysaskel rakentamisen tuottavuuden parantamisessa ja niiden käyttö tukee täysimääräisesti prosessien onnistumista. Tietomalliin kerätyn tiedon hyödyntäminen eri osapuolten kesken parantaa työn tehokkuutta sekä vähentää hukkaa.”

Kreate on käyttänyt tietomallinnusta useissa vaativissa hankkeissa. ”Suunnitelmien, mittauksen, alihankinnan ja toteutuksen tietoja hyödyntämällä on ollut helppo ohjata hankkeen toteutusta oikeaan suuntaan.

Suunnitelmien reaaliaikainen ohjaaminen on antanut meille asiantuntijana mahdollisuuden tarjota myös tehokkaampia ratkaisuja toteutuksiin,” Vikström toteaa.

”Tietomallien käyttö on vain yksi esimerkki digitalisaation hyödyntämisestä infrarakentamisessa. Kaivinkoneiden koneohjaus ja droneilla tehtävät mittaukset ovat jo tätä päivää, mutta esimerkiksi tekoälyn laajamittaisempi hyödyntäminen on mielenkiintoinen mahdollisuus.”

Kiertotaloudella kestävää kehitystä ja tehokkuutta

Kreate etsii aktiivisesti sekä toteuttaa tilaajien ja alan toimijoiden kanssa kiertotalousratkaisuja, joilla säästetään luonnonvaroja, pienennetään hiilijalanjälkeä ja hyödynnetään materiaaleja kestävästi ja tehokkaasti.

”Olemme kyenneet tukemaan kestävää kehitystä ja tuottamaan merkittäviä kustannussäästöjä parantamalla projektien materiaalinhallintaa. Käytämme esimerkiksi energi antuotantolaitoksien sivuvirtoja korvaamaan neitseellistä maa-ainesta. Hyödynnämme myös aktiivisesti omissa urakoissa syntyviä materiaalivirtoja ristiin kohteissamme, jolloin hukka minimoidaan ja kiertotalouden ympyrä sulkeutuu”, Vikström valottaa kiertotaloustoimintaa. Kreate tekee tiivistä yhteistyötä viran-
omaisten, alan muiden toimijoiden sekä omien työmaidensa kanssa tavoitteenaan kestävän kehityksen edistäminen sekä kilpailukyvyn vahvistaminen.

”On sitten kyse kiertotalouden innovatiivisista ratkaisuista, tekoälyn hyödyntämisestätai tuottavuuden parantamisesta, löytyy kehittämisen ytimestä erinomainen joukkue ja rautaiset ammattilaiset, jotka pystyvät katsomaan pidemmälle horisonttiin ja kehittymään myös itse. Uudet teknologiat tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia, mutta loppujen lopuksi pelin ratkaisevat innostuneet ja motivoituneet ihmiset, joka pystyvät luomaan visioita ja toteuttamaan niitä”, Vikström summaa onnistumisen rakentamista.

Rakentamassa yhteiskunnan vaativia infrakohteita

Kreate on erikoistunut toteuttamaan vaativia infrahankkeita, joista toimitusjohtaja Timo Vikström tuo esiin kaksi parhaillaan käynnissä olevaa mielenkiin toista hanketta:

Tampereen Kansi -hanke

”Tampereella rakennetaan junaradan päälle noin kahden hehtaarin suuruista kantta, joka muodostaa vahvan pohjan asumiselle, työnteolle ja viihteelle. Kannen päälle rakentuu myös monitoimiareena, jossa on suunniteltu järjestettävän erilaisia kulttuuritilaisuuksia sekä urheilutapahtumia, kuten jääkiekon MM-turnauksen otteluita vuonna 2022. Kreaten urakkaan sisältyy Tampereen Kannen pohja-, perustamis- ja rakentamistyöt sekä kanteen liittyvän katuinfran ja kunnallistekniikan rakentaminen. SRV toimii hankkeen pääurakoitsijana toteuttaen kannen päälle rakennettavat kohteet. Tampereen Kansi sijaitsee aivan kaupungin ydinkeskustassa, liikenteen solmukohdassa. Suomen vilkkaimman radan liikenne on pidettävä käynnissä koko hankkeen ajan ja työ on tarkasti aikataulutettua. Turvallisuus ja avoimet kulkureitit on taattava myös muille aseman käyttäjille ja kauttakulkijoille.”

Mt123 Klaukkalan ohikulkutie

”Klaukkalan ohikulkutien hankkeessa rakennetaan Klaukkalan keskustaajaman kiertävä ohikulkutie Vt3:n ja Mt132:n välille. Väyläviraston tilaama hanke toteutetaan uudenmallisena STk-urakkana, johon kuuluu erilliset kehitys- ja toteutusvaiheet. Kreate innovoikin ratkaisuja, joiden avulla saatiin kustannussäästöjä sekä parannettiin hankkeen massataloutta ja teknisiä ratkaisuja. Rakentamisessa käytetään esimerkiksi kiertotaloutta tukevia innovatiivisia kierrätysmateriaaleja sekä optimoidaan siltatyyppejä ja siltojen pituuksia. Lisäksi maanrakennustyössä syntyvää ylijäämää saatiin pienennettyä ja pääosin maa- ja kallioaines saadaan hyödynnettyä rakentamisessa pois kuljettamisen sijaan. Tämä vähentää ympäristöhaittojen lisäksi ruuhkaisuutta tie- ja katuverkossa, materiaalien käyttöä sekä kustannuksia.”
Business Edelläkävijät 2019