Kruunuasunnot omistaa 1 700 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa aina Helsingistä Sodankylään asti. Sen lisäksi kasvukeskuksiin on rakenteilla yli 300 uutta asuntoa.

Tällä hetkellä 19 paikkakunnalla toimiva Kruunuasunnot haluaa olla myös tulevaisuudessa valtakunnallinen toimija ja tavoitteena on nostaa asuntokanta noin 3 000 asuntoon. Alun perin puolustus voimien vuokra-asuntokantaa tervehdyttämään perustettu yritys uskoo toiminnassaan läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen.

”Esimerkiksi vesimittarit tulee lain mukaan asentaa kaikkiin uudistuotanto-ja peruskorjauskohteisiin. Meillä asia otetaan tosissaan ja halpojen perusmittarien sijaan valitsemme laadukkaat järjestelmät asuntokohtaisine näyttöineen, joista asukkaat voivat itse seurata vedenkulutustaan”, toimitusjohtaja Mika Karlsson kertoo. Alalla vallitsevasta trendistä poiketen vedestä myös laskutetaan näissä asunnoissa toteutuneen kulutuksen mukaan.

Kruunuasunnoilla uusia käytäntöjä aletaan toteuttaa silloin, kun asiasta annetaan vasta suositus. Uudisasuntotuotannossatähdätään normien vähimmäistasoa korkeammalle asuntojen suunnitteluvaiheesta alkaen. ”Asunnot ja asuinympäristöt rakennetaan elinkaariesteettömiksi”, Karlsson kertoo.

Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rappukäytävien värikontrastit on suunniteltu tarkoin ja asunnot taipuvat eri elämänvaiheisiin sopiviksi. Esimerkiksi pyörätuolia käyttävälle asukkaalle saadaan helposti muokattua työtaso poistamalla keittiöstä alakaappeja. ”Kokonaisuudessaan itse investointi ei ole merkittävä, mutta asukkaalle se voi olla hyvin tärkeä.”

Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä

Tänä vuonna Kruunuasunnot täyttää 20 vuotta. Pari vuotta sitten yrityksessä päätettiin alkaa toteuttaa mittavaa GRI- yhteiskuntavastuuraporttia. Raportti seuraa asukkaiden arvostusta, toiminnan kestävyyttä, liiketoiminnan rehtiyttä ja työyhteisön hyvinvointia. Vaikka vuositasolla tavoitteet ovat kovat, jo viime vuonna ne suurilta osin saavutettiin. Työntekijöiden työtyytyväisyys on parantunut, liiketoiminta kestää tiukankin tarkastelun ja jo ennestään hyvällä tasolla oleva energiankulutus on pienentynyt. Ympäristönäkökulmat ovat Kruunuasunnoille tärkeitä, minkä takia asunnoissa käytetään pelkästään uusiutuvaa sähköä. Materiaalivalinnoissa suositaan kierrätettyjä ja biopohjaisia tuotteita. Asukkailta kerätään jatkuvasti mielipiteitä: vuosittaisen tyytyväisyyskyselyn lisäksi sisään muutossa, asumisen aikana sekä poismuutossa.

”Vuonna 2018 tuotantoon otetun palvelutapahtumakohtaisen tyytyväisyyskyselyn avulla pystymme tarttumaan asukkaan kokemiin epäkohtiin viiveettä.”

Kiinteistöpalveluissa on otettu käyttöön uusi sopimukseen perustuva palkkio-sanktiomalli, joka palkitsee kiinteistöpalveluiden tuottajia hyvin toteutetusta toiminnasta ja sakottaa laiminlyönneistä.Tällä hetkellä vuokra-asunnon valinnassa vastuullisuus ei näy vielä trendinä, mutta Karlsson uskoo sen yltävän tulevaisuudessa yhdeksi asiakkaiden suurimmista valintakriteereistä. ”Tulevaisuudessa vastuullisuus on yhä tärkeämpi kilpailuvaltti markkinoilla, ja silloin me olemme valmiina.”Tagit:
Edelläkävijät 2019 Talous ja yrittäminen
Business Edelläkävijät 2019