Ryhmäkäytössä ReimaGO toimii liikunnan kannustimena ja lasten yhteisen leikin innoittajana.

ReimaGO on Suunnon kanssa yhteistyössä kehitetty lasten aktiivisuusranneke, jonka mittaamia aktiivisuustietoja tarkastellaan lapsille suunnatusta ReimaGO-sovelluksesta. Sovelluksessa pääsee etenemään hauskoissa maailmoissa oman liikunnan perusteella. Sovellus näyttää myös aktiivisuuden määrän, ja siihen saadaan tieto askeleista sekä arvio liikutuista kilometreistä.

”ReimaGO on kehitetty liikunnan ilon kautta ja lasten ehdoilla. ReimaGO-sovelluksen sisältämät maailmat ja liikuntahaasteet saavat lasten mielikuvituksen liikkeelle. He keksivät uusia leikkejä ja tapoja liikkua. Hauskat äänet ja eläimet ovat lasten mielestä hulvattomia. Sovellus heijastaa myös pedagogisia elementtejä kuten maantiedettä ja matematiikkaa oivalla tavalla. Liikunnan lisäksi ominaisuuksia voidaan helposti hyödyntää opetuksessa varhaiskasvatuksessa ja alakouluissa”, valottaa ReimaGOn tuotekehityksestä vastaava Mikko Linnaluoma.

Touhulan päiväkodeissa ReimaGO on käytössä kaikilla 5–7 vuotiailla.

”Ryhmäkäytössä ReimaGO kannustaa lapsia yhteiseen leikkiin ja liikuntaan. Lapset liikkuvat kohti ryhmän tavoitteita ja samalla motivoivat toisiaan. ReimaGO tukee lapsen kehitystä ja kasvua sekä aktiivista elämäntapaa”, Linnaluoma jatkaa.

ReimaGOta käytetään kunnallisissa päiväkodeissa ja kouluissa sekä yksityisellä sektorilla. Touhula-päiväkodeissa jokaisella 5–7 vuotiaalla lapsella on ReimaGO käytössä. ”Meille Touhulassa lasten liikkuminen on todella tärkeää. Siksi etsimmekin jatkuvasti monipuolisia tapoja innostaa lapsia ja kasvattajia liikkumaan yhdessä. Tässä liikkumisen paletissa myös ReimaGO on yksi tärkeä elementti”, kertoo Touhulan varhaiskasvatus- ja laatupäällikkö Elina Weckström. ”Liikunnan merkitystä osana laadukasta varhaiskasvatusta ei voi korostaa liikaa. Onnistuneimmillaan se nivoutuu tiiviiksi osaksi jokapäiväistä pedagogiikkaa.”

ReimaGO-sovellus saa lapsen mielikuvituksen liikkeelle.

Aktiivista elämäntapaa viedään myös kotiin, kun vanhemmat pääsevät seuraamaan oman lapsensa aktiivisuustietoja ReimaGO-sovelluksen kautta. Lisäksi sovellukseen saa nyt puhelimen askeltiedot Google Fit ja Apple Health -sovelluksista. Näin koko perhe voi olla osana ReimaGO-kokemusta, liikkua yhdessä ja osallistua sovelluksen haasteisiin: lapsi käyttää ReimaGO-ranneketta ja vanhempi hyödyntää omasta puhelimesta saatuja aktiivisuustietoja.Tagit:
Tulevaisuuden Yhteiskunta yhteiskunta
Tulevaisuuden Yhteiskunta Yhteiskunta