Oululainen Chempolis on kehittänyt reilut kaksi vuosikymmentä prosessiteknologioita joilla uusiutuvista raaka-aineista prosessoidaan muun muassa bioetanolia ja tekstiiliikuituja.

Chempoliksen demolaitoksella tuoksuu syksyinen pelto. Toimitusjohtaja Tomi Honkala siirtää lavaa, jossa on silputtua olkea. Suursäkeissä on myös pohjoismaista puuta ja intialaista bambua hakkeena. “Raaka-aineet tulevat asiakkailta jotka haluavat testauttaa niiden prosessointia vaikkapa etanoliksi tai tekstiilikuiduksi. Demolaitos on ikään kuin pieni tehdas, jossa Chempoliksen teknologioita on helppo testata”, Honkala esittelee. Chempolis kehittää prosessiteknologioita, joilla uusiutuvat raaka-aineet saadaan hyötykäyttöön. “Esimerkiksi riisin ja vehnän oljesta sekä bambusta voidaan kehittämiemme prosessiteknologioiden avulla valmistaa etanolia. Sama raaka-aine taipuu myös liukoselluksi, joka on vaihtoehto runsaasti vettä kuluttavalle puuvillalle sekä öljypohjaisille tekokuiduille. Prosessien sivutuotteina saadaan muun muassa furfuraalia, etikkahappoa ja ligniiniä, joista jälkimmäistä voidaan hyödyntää energiantuotannossa tai komposiitin korvaajana jopa luotiliiveissä.”

Olkijätteestä bioetanolia

Aasian maissa, esimerkiksi Intiassa, riisinviljelystä jäljelle jäävä olki poltetaan pelloilla sadonkorjuun päätteeksi. Maassa, jossa ilmansaasteet ovat jatkuva riesa, oljen poltto huonontaa ilmanlaatua entisestään. Chempolis, Fortum ja paikallinen öljy-yhtiö Numaligarh Refinery Limited rakentavat parasta aikaa maahan biojalostamoa, joka käyttää raaka-aineenaan bambua. Chempoliksen teknologialla siitä tuotetaan bioetanolia ja biokemikaaleja.

“Kyseessä on mittava hanke joka paitsi hyödyntää uusiutuvia raaka-aineita fossiilisten sijaan, myös vähentää ilmansaasteita ja tarjoaa paikallisille työtä”, Honkala kertoo.

Myös olki voidaan jatkossa jalostaa etanoliksi. Esimerkiksi Delhin alueella syntyy vuosittain viisikymmentä miljoonaa tonnia olkea.Siitä voitaisiin saada jopa kuusi miljardia litraa etanolia. Chempoliksella on käynnissä globaalisti useita biojalostamoihin liittyviä neuvotteluja ja hankkeita.

Merkittäviä muutoksia maailmalle

Chempoliksen tärkeimpiä asiakkaita ovat biopolttoaineesta kiinnostuneet kansainväliset öljy-yhtiöt ja tekstiilikuidusta kiinnostuneet sellu-, energia- ja paperiyhtiöt. ”Prosessiteknologiamme sopivat loistavasti näille kaikille. Raaka-aineesta riippuen alkupää prosessissa on sama ja loppupäätä varioidaan sen mukaan, mitä asiakas tarvitsee. Puhe ilmastonmuutoksesta, öljyn käytöstä ja puhtaammista vaihtoehdoista käy juuri nyt kuumana. “Chempolis on kehittänyt prosessiteknologioitaan jo vuodesta 1995 lähtien”, Honkala huomauttaa.

Paljon keskustellaan myös siitä, mitä suomalaiset voivat omilla valinnoillaan tehdä.

“Olemme mitättömän pieni kansa kun vertaa vaikkapa Kiinaan tai Intiaan, eikä meidän päivittäisillä valinnoillamme vielä maailmaa pelasteta. Voisiko ollakin niin, että juuri meidän kehittämämme teknologiat olisivat sellaisia, joilla saataisiin muualla maailmassa todella merkittäviä muutoksia aikaan luoden samanaikaisesti Suomelle talouskasvua ja työpaikkoja.”Tagit:
Edelläkävijät 2019 Talous ja yrittäminen
Business Edelläkävijät 2019