Sallan kunnan käynnistämä, Vetovoimaa ekologisuudesta -hanke toimii sillanrakentajana kuntaa ympäröivän luonnon ja kasvavan turismin välillä. Sekä paikallisten että matkailijoiden ympäristötietoutta pyritään lisäämään ja paikallisia palveluja muovaamaan yhä ympäristöystävällisempään muotoon.

Sallalaiset ovat aina eläneet luonnon keskellä. Keskeinen sijainti Itä-Lapin sydämessä on ollut omiaan edistämään paikallisten luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta. Sallalaisten vahva luontoyhteys näkyy etenkin ekologisissa arvoissa ja pyrkimyksessä luoda toimintaympäristöjä, jotka mahdollistavat sekä ympärivuotisen matkailun kehityksen että paikallisten työllistymisen matkailun saralla.

Paraikaa ekologiset arvot ovat tapetilla Sallan kunnan koordinoiman, kaksivuotisen Vetovoimaa ekologisuudesta -hankkeen tiimoilta. Kunnan lisäksi hankkeessa ovat mukana matkailumarkkinointiyhdistys Matkalle Sallaan ry, Sallan yrittäjät ja kylät, sekä kolmannen sektorin toimijat. Ekologisuudesta haetaan kunnalle vetovoimaa koko kunnan voimin. Kyse on yhteisestä tahtotilasta.

”Ideana on olla edelläkävijä ekologisuuden saralla ja siten myös erottua muista Lapin kohteista. Hankkeen avulla pyritään lisäämään sekä paikallisten yrittäjien että matkailijoiden ympäristötietoutta ja kehittämään palveluja yhä ympäristöystävällisemmiksi”, Sallan matkailukoordinaattori Kati Vesalainen summaa.

Salla on ollut Suomen suurimpia kasvajia sekä vuonna 2017, että 2018. Siksi myös Vetovoimaa ekologisuudesta-hanke on enemmän kuin ajankohtainen. Hankkeen päätavoitteena on saada lisää näkyvyyttä Sallan palveluille ja markkinoida Sallaa ympäristötietoiselle matkailijalle sopivana kohteena, jossa niin luonnon kantokyky, paikalliset elinkeinot kuin kierrätykseen pohjautuvat palvelumallit on huomioitu.

”Hanke tähtää ennen kaikkea ympäristön kantokyvyn säilyttämiseen kasvavan matkailutrendin keskellä. Meidän on ennakoitava matkailun kehitystä, jotta Lapin luonto säilyy elinvoimaisena. Myös matkailijat ovat entistä tietoisempia eettisistä kysymyksistä,” hankkeen projektipäällikkö Eerika Tuomas perustelee.

”Vähäluminen alkutalvi oli myös konkreettinen huomautus siitä, että jotain on tehtävä. Me emme voi sulkea silmiämme. Arktisilla alueilla ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät voimakkaammin kuin muualla. Jos me emme tee mitään, kuka tekee?” Tuomas ja Vesalainen kysyvät.Tagit:
yhteiskunta
Business Edelläkävijät 2019 Tulevaisuuden Yhteiskunta