Rutiinitehtävistä koostuva taloushallinto on erinomainen automatisoinnin kohde. Tekoäly tuo automatisointiin aivan uusia mahdollisuuksia.

Sujuvuuden kannalta keskeistä automatisoinnissa on integraatio muihin yrityksen järjestelmiin. Automaation lisääminen ei onnistu ilman sitä. Siksi myös Heeros on panostanut vahvasti integraatioon omissa ohjelmistoissaan. Heeros-ohjelmistot ovat myös modulaarisia eli niistä voi ottaa käyttöön vain osia oman tarpeen mukaan.

”Heeroksella asiakkaat ovat lähellä tuotekehitystä. Oma jatkuva tuotekehitys antaa mahdollisuudet palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla”, toimitusjohtaja Matti Lattu kertoo.

Paine automaatiolle on kova muun muassa raportointivaatimusten takia. Esimerkiksi tulorekisteri asettaa omat vaatimuksensa. Automatisointiin ohjaa myös taloushallinnossa vallitseva osaajapula. Taloushallinnon töihin ei enää löydy tekijöitä, joten automatisointi on keino palvella asiakkaita.

Automatisoinnissa kannattaa lähteä liikkeelle niistä asioista, joista on eniten massaa eli esimerkiksi tiliöinnistä ja laskujen käsittelystä. Jos ostolaskuja on esimerkiksi tuhat kuukaudessa, puolen minuutin säästö per lasku on jo iso asia. Tiliöinnissä voidaan ehkä tulevaisuudessa hyödyntää tekoälyä aivan uudella tavalla niin, että laskua ei tarvitse käsitellä lainkaan.

”Automatisoinnin suurimmat hyödyt ovat ajan säästö, virheiden välttäminen ja tarkkuus. Kiristyneet raportointivaatimukset pakottavat automaatioon. Taloushallinnossa pieni näppäilyvirhe prosessin alkupäässä voi aiheuttaa pahoja vahinkoja loppupäässä”, Lattu toteaa.

Automaation tekemien asioiden seuraamisessa auttavat dashboardit, jotka kokoavat tärkeimmät asiat tarkasteltavaksi yhdellä silmäyksellä. Dashboardilta voi nähdä heti esimerkiksi kaikki tulorekisteri-ilmoitukset. Herätteet voivat kertoa, jos jotain tarvitsee tehdä ilman, että ihmisen tarvitsee mennä aina erikseen tarkistamaan tehtäviä.

Lattu visioi taloushallinnon ohjelmistoihin myös puhekäyttöliittymää, jolloin yksinkertaisia toimintoja, kuten laskun hyväksynnän, voisi ohjata puhumalla. Heeroksella tätä mahdollisuutta onkin jo selvitetty.

Heeros

• Tarjoaa sähköisen taloushallinnon ratkaisuja pk-yrityksille ja tilitoimistoille
• Perustettu 2000
• Työllistää 90 ihmistä Helsingissä, Jyväskylässä, Turussa, Ruotsissa ja Hollannissa
• Heeros-ohjelmistot ovat käytössä 12 maassa
Tagit:
Business Edelläkävijät 2019
Business Edelläkävijät 2019