Maksuhäiriöiden määrän kasvamisesta on puhuttu paljon. Vähemmän on kuitenkin kerrottu siitä, miten ongelmista selvitään. Luotonhallinnan palveluyritys Lowell haluaa olla edelläkävijä vastuullisessa luotonhallinnassa ja auttaa palveluillaan sekä ihmisiä että yrityksiä talouden hallinnassa.

Vaikka talous kääntyi nousuun vuonna 2018, maksuhäiriömerkintä synkensi lähes 400 000 ihmisen elämää.

”Luotonsaanti on helpottunut ja luotolla ostamisesta on tullut osa arkea. Maksuhäiriömerkintä ei ole kuitenkaan kenenkään etu”, Lowell Suomi Oy:n kaupallinen johtaja Juho Ylinen harmittelee.

Lowellilla ymmärretään, että elämä voi yllättää. Ratkaisua maksuhaasteisiin pyritään hakemaan asiakasymmärryksen kautta. ”On tärkeää, että ihminen saa inhimillistä palvelua maksuvaikeuksista huolimatta. Hänen on saatava esimerkiksi tietoa ratkaisuvaihtoehdoista, oikeuksistaan ja siitä, miten minimoidaan oman talouden kulut”, Lowell Suomen toimitusjohtaja Tuija Keronen sanoo.

Vastuullinen luotonhallinta on auttanut monia. Lowellilla jopa 90 prosenttia kuluttaja-asiakkaiden maksuongelmista ratkaistaan ilman, että pitää turvautua juridisiin keinoihin.

Reaaliaikainen data auttaa arvioimaan asiakkaan maksukykyä

Lowell kohtaa joka viikko 10 000 ihmistä, joiden kanssa käy läpi luotonhallintaan liittyviä kysymyksiä. Lowellin asiantuntijoiden tavoite on löytää maksuvaikeuksiin ajautuneen kanssa yhteinen ratkaisu.

Nykyjärjestelmän mukaan maksuhäiriömerkintä seuraa kantajaansa 2-3 vuotta. Lowellin datan avulla pystytään seuraamaan maksukyvyn kehittymistä reaaliaikaisesti.

”Datan avulla nähdään, milloin yksityis henkilön maksukyky palautuu. Hänellä voi tällöin vielä olla maksuhäiriömerkintä, vaikka asiat olisivat jo kunnossa. Turha merkintä ei palvele yhtään osapuolta”, Ylinen sanoo.

Pilottihankkeessa ymmärrys kasvoi

Lowell Suomen (ent. Lindorff Suomi) ja rahoituslaitosten pilotissa kuluttaja-asiakkaat saivat valita, antavatko luvan omien maksutietojensa liittämiseenluottohakemukseen.

”Suomalaiset antoivat lupia hyvin, vaikka heillä olisi ollut maksuviiveitä. On kaikkien etu, että luotto on vastuullisella pohjalla ja maksukykyä tarkkaillaan olemassa olevien, reaaliaikaisten tietojen perusteella”, Keronen toteaa.

On tärkeää löytää entistä monipuolisempia ja konkreettisempia keinoja, joiden avulla ihmisen taloudellista tilannetta voidaan ymmärtää hänen oikean, reaaliaikaisen maksukykynsä mukaisesti. ”Luotonhallinnassa nopea reagointi ja reaaliaikainen tieto ovat avainasioita, joiden avulla voidaan välttyä turhilta maksuhaasteilta ja toimia vastuullisesti.”

www.lowell.fi
Tagit:
Business CEO Menestyjät
Business CEO Menestyjät