Digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa näyttää toteutuvan parhaiten, kun uudistusohjelmia lähdetään kehittämään vapaaehtoispohjalta. UNA Oy:ssa toteutetaan kansallisesti yhteensopivaa arkkitehtuuria poikkeuksellisen laajamittaisella yhteistyöllä.

Vaikka sote-uudistus ja hallitus kaatuivat, UNA Oy:ssa laajamittaiset digiohjelmat jatkuvat suunnitellusti. “Sairaanhoitopiirit, Kuntaliitto, THL, SoteDigi, Kela, 2M-IT, Istekki, start-up-yritykset, … yhteistyöverkostomme on laaja ja olemme kaikki aidosti innoissamme, yhdessä tekemässä merkittävää uudistustyötä, jossa kansalaisen etu on ykkösintressi”, kertoo UNA Oy:n toimitusjohtaja Katja Rantala.

Asiakkaan tietojen integraatio

Asiakaslähtöistä sairaanhoitopiirien ja kuntien toimintaa palvelemaan UNA-yhteistyössä toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuustietojen integraatiota, niin sanottua UNA-ydin integraatio- ja tiedonhallintaratkaisua. UNA Ydin kokoaa yksilö- ja väestötasolla sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät asiakkuustiedot yhteen. “Se mahdollistaa monituottajamallissa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen ajantasaisen saatavuuden kattaen keskeiset toiminnallisuudet ja mahdollistaa kattavan tilannekuvan muodostamisen asiakkaan parhaaksi“, Rantala kuvailee.

Hän korostaa, kuinka kaikkea UNAn toimintaa ohjaava periaate on asiakaskeskeisyys. “Kehitystyö tehdään ketterästi omistajaorganisaatioiden omien toimintaa ja tiedonhallintaa kehittävien asiantuntijoiden kanssa.”

Ammattilaisten avuksi asiakkuuden hallintaan

UNA yhteistyön toinen merkittävä ohjelma on UNA Lomake. Uudenlaisesta E-lomakepalvelusta tulee kansallinen palvelu sosiaali- ja terveysviranomaisten lausuntojen ja todistusten tuottamiseen ja tallentamiseen koottuna yhteen sähköiseen Kansalliseen potilastietoarkistoon. “Lomakesovellus on piakkoin tuotantovalmiina.”

Lisäksi on käynnistymässä laajamittainen ohjelma UNA Kaari: asiakas- ja potilastietojärjestelmien mittava uudistaminen, joka on tarkoitus toteuttaa vaiheittain. “Lopputuloksena tulevasta ratkaisusta  on tarkoitus tehdä modulaarinen, jolloin sen hyödynnettävyys on mahdollisimman laajaa ja kustannustehokasta. Tämä uudistus mahdollistaa uusien sovellusten hyödyntämisen myös loppuasiakasrajapinnassa mm. mobiiliaplikaatioiden muodossa.”

UNA Oy on julkisomisteinen kehitys- ja asiantuntijayhtiö, joka palvelee sote-toimialan kehittämistä ja kilpailukykyä digitalisaatiota hyödyntämällä. Omistajina on 23 osakasta, 19 sairaahoitopiiriä, Espoon kaupunki, Ahvenanmaan maakunta ja omistajien strategiset in-house-kumppanit. Lisäksi yhteistyössä ovat mukana Turku, Tampere, Oulu ja Kuopio sekä HUS:n sairaanhoitopiiri.Tagit:
Tulevaisuuden Yhteiskunta yhteiskunta
Tulevaisuuden Yhteiskunta Yhteiskunta