Kivivillan valinta eristemateriaaliksi on yksi keino torjua rakennusten kosteusongelmia.

Yleisesti luullaan, että eristemateriaalina villa imee kosteutta kuin pesusieni. Moni päivittelee sateella rakennustyömaita katsoessaan, kuinka villaeriste kastuu ja vettyy.

”Parocin kivivilla ei ime vettä. Se on tehty kivestä. Samasta syystä kivivilla on myös paloturvallinen”, Susanna Tykkä-Vedder Parocin kehitystiimistä sanoo.

Koska harhaluuloja on vaikea todistaa vääriksi, on Paroc selvittänyt kivivillan kosteustekniset ominaisuudet puolueettomien tutkimusten avulla. VTT:n tekemien tutkimusten mukaan Parocin kivivilla on yksi markkinoiden kuivimmista eristemateriaaleista.

Kun rakennetaan ulkona, rakenteet saattavat kastua. Siksi niiden on oltava sellaisia, jotka myös kuivuvat. Kivivilla päästää kosteuden läpi kaikkiin suuntiin, jolloin rakenne kuivuu nopeammin lyhentäen rakennusaikaa ja säästäen kustannuksia. Rakentamisen aikainen kosteuden kertyminen estetään parhaiten suojaamalla sekä rakenteet että materiaalit.

Lyhytaikainen kosteus ei rakenteita vielä homehduta, vaan homeen kasvu vaatii aina tietyt olosuhteet ja aikaa. Suhteellisen kosteuden on oltava korkea yli 80 %, lämpötilan yli 10°C ja ravinteeksi on löydyttävä riittävästi orgaanista materiaalia. Epäorgaanisessa kivivillassa ei ole homeelle ravintoa, joten home ei pääse kasvamaan.

”Harva rakennus on homeessa heti valmistuttuaan. Yleensä ongelmat syntyvät käytön aikana rakennusvirheiden tai vaurioiden kautta – vettä käytetään sisätiloissa nykyään paljon enemmän kuin ennen. Jos vesi vuotaa rakenteisiin, ei kivivillaeriste peitä ongelmaa vaan ohjaa vuotaneen kosteuden näkyville, ja vaurio löydetään ajoissa”, Tykkä-Vedder toteaa.

Olisi toivottavaa, että eri eristemateriaalien kosteusominaisuudet olisivat paremmin nähtävillä ja tietoa jaettaisiin laajemmin eri toimijoiden välillä. Tämä helpottaisi myös suunnittelijoiden työtä.

Kuivaketjun jokainen lenkki on tärkeä. Materiaalivalmistajat, rakentajat ja rakennuksen käyttäjät vastaavat kukin omalla toiminnallaan kosteusturvallisuudesta. Kun rakentamisessa noudatetaan Kuivaketju10toimintamallia, voidaan välttää suuri osa kosteusvaurioista. Kuivaketjuun ja kivivillan kosteusteknisiin ominaisuuksiin voi tutustua Parocin verkkosivuilla.

https://www.paroc.fiTagit:
rakentaminen Rakentamisen Tulevaisuus
Rakentaminen Rakentamisen Tulevaisuus