Maailmalla on viime vuosina tapahtunut useita ajoneuvo-hyökkäyksiä jalankulkijoita kohtaan, minkä seurauksena ajonestoratkaisuja on alettu suunnittelemaan omaisuuden lisäksi myös ihmisten turvaksi.

Eri puolilla maailmaa esimerkiksi hallintorakennukset, rahalaitokset ja muut yhteiskunnalle kriittiset kohteet ovat olleet jo pitkään suojattuina, mutta nyt näkökulma on muuttumassa inhimillisemmäksi.

”Useat maat, kaupungit ja muut toimijat ovat heränneet siihen, että omaisuuden rinnalla halutaan turvata myös ihmisiä. Kansalaisetkin odottavat yhteiskunnan tarjoavan turvaa julkisessa ympäristössä myös tällä tavalla perinteisen viranomaistoiminnan lisäksi”, ajonestoratkaisuihin erikoistuneen GPP Perimeter Protection Oy:n toimitusjohtaja Marko Heiskanen valottaa.

GPP Perimeter Protection Oy:n toimitusjohtaja Marko Heiskanen.

Perinteisesti ennen massatapahtumia ihmisten kävelyalueiden reunoille tuodaan betoniporsaita tai muita väliaikaisia, raskaita ratkaisuja estämään ajoneuvoliikenne. Näillä on kuitenkin omat haasteensa. ”Eräässä tapauksessa saksalainen testilaboratorio toteutti koetilanteen, missä rekka kumosi betoniesteet keilojen tavoin ympäristöönsä. Turvallisuusuhka jalankulkijoille oli entistä suurempi”, Heiskanen kertoo.

Kiinteät betoniesteet ovat myös harvoin visuaalisesti toimivia ja hankaloittavat haluttua liikennettä kohteisiin. ”Alaslaskeutuvien pollareiden avulla kiinteistöihin toimituksia tuovat ajoneuvot voidaan päästää ovien viereen. Kuljetuksen jälkeen pollarit nostetaan taas ylös jalankulkijoiden turvaksi.”

GPP Perimeter Protectionilla on valikoimassaan yli 20 kansainvälisen turvallisuussertifi kaatin saanutta törmäystestattua ajonestoratkaisua. ”Niiden suunnittelussa on käytetty normaalia insinöörilaskentaa ja kestävyyden simulointia, mutta sertifi oinnin saamiseksi pollarimallit on testattava myös fyysisesti. Vain sertifi oitu ajonestoratkaisu takaa jalankulkijoiden turvallisuuden.”

Heiskasen mukaan Australia on toiminut tällä saralla edelläkävijämaana: ”Siellä yhteiskunta on ottanut aktiivisen roolin ihmisten turvallisuuden takaamisessa investoimalla kattavasti erilaisiin ajonestoratkaisuihin”, Heiskanen summaa.

Lue lisää jalankulkijoiden turvallisuusratkaisuista osoitteesta www.perimeterprotection.net/fi.Tagit:
rakentaminen Rakentamisen Tulevaisuus
Rakentaminen Rakentamisen Tulevaisuus