Teollisuusprosesseihin sekä materiaalien käsittelyyn erikoistunut kaivosalan palveluyritys Tapojärvi aloittaa yhtiön tähän asti suurimman kansainvälistymishankkeen Italian Ternissä.

Roomasta runsaan sadan kilometrin päässä olevassa Ternissä sijaitsee yksi Italian merkittävimmistä terästehtaista Acciai Speciali Terni (AST).

Tapojärvi rakentaa Terniin rikastamon, jolla teräksen tuotannon sivutuotteena syntyvästä kuonasta valmistetaan CE-merkittyjä tuotteita.

“Tapojärven osaaminen kiertotaloudessa ja teollisuusprosessien sivutuotteina syntyvien materiaalien mahdollisimman tehokkaassa ja ympäristöystävällisessä käyttöönotossa on tämän yhteishankkeen lähtökohta”, sanoo AST:n toimitusjohtaja Massimiliano Burelli.

“Tavoitteena on nostaa Terni keskeiseen rooliin teollisuuden sivutuotteiden käsittelyssä”, Burelli jatkaa.

Kuonankäsittelylaitoksen valmistuttua aikaisemmin jätteeksi päätynyttä kuonaa tullaan käyttämään muun muassa asfaltin ja sementin valmistukseen.

“Meidän valttikortti on mahdollisimman korkea metallinpalautus kuonasta, siinä olemme maailman huippua ja sen seurauksena kuonasta saadaan valmistettua monikäyttöisiä materiaaleja”, sanoo Tapojärven kaupallinen johtaja Henri Pilventö.

Burelli ja Pilventö esittelivät yhteishanketta “rifiuti zero” eli “jätteitä nolla” Suomen suurlähetystössä Roomassa 9. huhtikuuta.

Tapojärven kaupallinen johtaja Henri Pilventö (oik.) ja Acciai Speciali Ternin tehtaan johtaja vaihtoivat kuulumiset ennen yhteistä tiedotustilaisuutta Suomen suurlähettilään residenssissä Roomassa.

Vahvan kasvun perheyritys

Tapojärvi Oy on lähes 65 vuoden ajan tarjonnut kaivos- ja teollisuusalan palveluita Suomessa. Yritys on kasvanut asiakkaidensa mukana kansainväliseksi teollisuuden sivuvirtojen asiantuntijaksi, kaivosteknologian edelläkävijäksi ja kiertotalouden kehittäjäksi.

Tapojärvi tähtää markkinoiden kärkiyritykseksi erilaisten materiaalien käsittelyssä ja uudelleen tuotteistamisessa. Yritys tavoittelee kasvua myös pohjoismaisena kaivospalvelujen tuottajana.

”Tällä hetkellä toimimme kolmessa kaivoksessa, kolmessa tehtaassa ja kolmessa eri maassa. Lisäksi tutkimus- ja kehitysyksiköllämme on käynnissä 20 hanketta”, Tapojärvi Oy:n operatiivinen johtaja Martti Kaikkonen kertoo.

Vuonna 2014 yritys perusti Tapojärvi Sverige AB:n, joka tarjoaa kaivoksille laaja-alaista osaamistaan Ruotsissa.

Vuotta myöhemmin Tapojärvi perusti Hannukainen Mining Oy:n, joka osti Northland Mines Oy:n konkurssipesältä kaikki Hannukaisen kaivoshankkeeseen liittyvät oikeudet ja tutkimusmateriaalit, jotta Hannukaisen alueen rauta-, kupari- ja kultaesiintymää voitaisiin hyödyntää kotimaisin voimin.

“Hannukainen Mining hakee lupaa monimetallikaivokselle Kolariin”, Kaikkonen jatkaa.

Tapojärvi-konsernissa työskentelee noin 450 henkilöä ja aliurakoitsijoiden palveluksessa on noin 60 henkilöä. Tilikauden 7/2017–2018 liikevaihto oli 115,7 miljoonaa euroa.

Palkittu kuonankäsittelijä

  • Tapojärvi palkittiin Australiassa 2010 maailman parhaana kuonankäsittelijänä, maaliskuussa 2019 yritys palkittiin kansainvälisellä kuonankäsittelyn teknologisella innovaatiopalkinnolla
  • Tapojärven innovaatiot säästävät luonnonvaroja
  • Kiviainesten valmistaminen neitseellisistä raaka-aineista pienenee merkittävästi
  • Materiaalien tehokäyttö on ekologista
  • Kuonista jatkojalostetut kiviainekset ovat arvokkaita materiaaleja teiden ja muun infrastruktuurin rakentamisessa
  • Materiaalien tehokäytöllä saavutetaan kustannussäästöjä
  • Tapojärvi on kehittänyt kierrätysyksikön myös tulenkestävien tuotteiden valmistukseen
  • Yritys valmistaa tulenkestävää massaa ja mursketta teollisuuden uudelleen käyttöön


Tagit:
Business Tulevaisuuden Yritys
Business Tulevaisuuden Yritys