Vetrea on valtakunnallisesti toimiva, yksityinen asumis-, kuntoutus- ja kotipalvelujen tuottaja. Alan monialaosaaminen, laaja palvelutarjonta, vastuullisuus ja pitkä kokemus ovat kotimaisen Vetrean vahvuuksia. Yritys kehittää tulevaisuudessa tarvittavia uusia ja rohkeita toimintatapoja yhdessä kumppaniensa kanssa.

Vetrea on valtakunnallisesti toimiva yksityinen palvelutuottaja, jonka osaaminen on kertynyt Itä-Suomessa yli 30 menestyksekkään toimintavuoden aikana.

Emoyhtiö Vetrea Terveys Oy:n omistaja on suomalainen Osuuskunta KPY. Konserni työllistää Vetreassa noin 800 työntekijää ja liikevaihto on 40 miljoonaa euroa. Vetrea toimii nyt 17 paikkakunnalla ja sen tavoitteena on maltillinen kasvu.

”Toimimme vastuullisesti eli palvelut ovat vaikuttavia ja ne perustuvat oikea-aikaisuuteen ja vahvaan ammattitaitoon. Teemme eri yksiköissämme pitkäjänteistä kehittämistyötä, jonka taustalla on kotimainen arvopohja sekä avarakatseisuus, ennakkoluulottomuus, vastuullisuus ja ammattilaisten osaaminen”, Vetrean toimitusjohtaja Laura Airaksinen sanoo.

Monipuolista palveluosaamista

Annettavat palvelut koostuvat asiakkaan arjen pienten ongelmien ratkomisista isoon apuun ja esimerkiksi kuntoutuksessa hyvinkin pitkäaikaisiin, erityisosaamista vaativiin palveluihin. Usein palveluntarve muuttaa ajan kuluessa muotoaan, ja Vetrean asiakkaan ääni tulee aina kuuluviin palvelutarpeen ja elämäntilanteen muuttuessa.

Airaksisen mukaan Vetrean henkilöstö on osaavaa ja motivoitunutta, ja työyhteisö arvostaa jäseniään. Yhteisöllisyys, sitoutuneisuus ja keskinäinen luottamus näkyvät käytännön työssä. Toimintayksiköiden päivittäiseen onnistumiseen vaikuttaa vahvasti hyvä esimiestyö.

Vetreassa mitataan säännöllisesti henkilöstön työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin tilaa. Vaikka tulokset ovatkin olleet hyviä, osa-alueita kehitetään aktiivisesti yhdessä henkilöstön kanssa. Myös jatkuvaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostetaan tavoitteena kokonaisvaltainen ammatillisuuden kehittäminen.

”Innostuneisuutemme ja visiomme ovat olleet hyvä perusta kehittyä alueellisesta toimijasta valtakunnalliseksi. Monimuotoinen osaaminen ja joustavuus ovat olleet hyviä lähtökohtia uusille toimintatavoille ja alan uusien vaatimusten toteuttamiselle”, Airaksinen kertoo.

Vetrealaiset haluavat kehittää ja uudistaa koko hoiva- ja hyvinvointialaa, joten palvelujen laatua sekä asiakas- ja työntekijäkokemuksia seurataan jatkuvasti toimintojen kehittämiseksi.

Yhteistyöhankkeita ja digitaalisuutta

Vetrean uusi yksikkö VetreaElo Veikko aloitti huhtikuussa Lahdessa ja ensi syksynä käynnistyvät yksiköt Porvoossa, Tuusulassa ja Kangasalla. Vaativan kuntoutuksen kehittämiseen liittyy Kuopion uuden kuntoutustalon VetreaNeuronin aloitus ensi lokakuussa.

”Myös asiakkaan kotiin vietävät palvelut ovat tärkeä osa Vetrean tarjontaa. Meillä on koko prosessi hallinnassa eli kuntoutus, tilapäinen apu, kotiin vietävä pitkäaikainen apu ja tuki, hoivapalvelut, ympärivuorokautiset hoitoringit asiakkaan kotona sekä kotikuntoutus.”

Vetrea kehittää toimintaansa ja koko alaa myös erilaisten yhteistyöhankkeiden avulla. Vammautuneille suunnatussa palvelukoti VetreaElo Veikossa tehdään muun muassa kuntoutuksen vaikutusten arviointia yhteistyönä Lahden ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan – Lahden teknillisen yliopiston kanssa.

Airaksisen mukaan digitaalisuudella on kuntoutuksessa jatkossa merkittävä osuus. Uusia prosesseja testataan sopivan kokoisissa pilotointikohteissa ja käyttöön otetaan parhaat toimintamallit.Tagit:
Business Tulevaisuuden Yritys
Business Tulevaisuuden Yritys