Tulevaisuuden yritys tuntee arvoketjujensa vaikutukset työntekijöihin ja tuotantoalueiden ihmisiin – ja toimii kielteisten vaikutusten ehkäisemiseksi.

Hankintaketjujen vastuullisuuden edistäminen on vaikeimpia osa-alueita monen organisaation vastuullisuustyössä. Usein työtä helpottaa vastuullisuussertifioitujen raaka-aineiden tai tuotteiden käyttö.

Riippumattomat sertifioinnit ja auditoinnit ovat esimerkiksi Suomen suurimmille kauppaketjuille ”aina ensisijainen vaihtoehto” ihmisoikeusvaikutusten valvontaan (tem.fi/yritykset-ja-ihmisoikeudet).

Kehitysmaiden maataloustuotteille vahvin sertifiointi on Reilu kauppa. Muidenkin alojen yritykset voivat ammentaa oppeja Reilun kaupan toiminnasta. ”Reilu kauppa on tekniikkahautomo – kehitämme kaikille yrityksille sopivia toimintatapoja ihmisoikeusongelmien vähentämiseen”, sanoo Reilu kauppa ry:n vastuullisuuspäällikkö Tytti Nahi.

Reilu kauppa on tekniikkahautomo – kehitämme kaikille yrityksille sopivia toimintatapoja ihmisoikeusongelmien vähentämiseen.


”Ihmisoikeusongelmien vähentäminen vaatii niiden juurisyiden ymmärtämistä. Esimerkiksi lapsityö johtuu usein vanhempien matalista ansioista, eivätkä kiellot auta”, Nahi jatkaa.

Tuottajien ansioiden vahvistamiseksi Reilu kauppa takaa tuotteille vakaan, kestävän tuotannon kustannukset kattavan minimihinnan. Lisäksi tuemme pientuottajien ja työntekijöiden neuvotteluasemaa. Esimerkiksi kaikkia sidosryhmiä koskeviin toimintaohjeisiin on kirjattu useita askeleita työntekijöiden järjestäytymisoikeuden varmistamiseksi ja tukemiseksi.

Lapsityön, pakkotyön ja syrjinnän kitkemiseksi Reilulla kaupalla on monipuolinen ohjelma, jonka keskiössä on viljelijöiden ja työntekijöiden tukeminen ja kouluttaminen. Tuemme tuottajia kartoittamaan lapsityön hyväksikäytön syitä ja etsimään yhdessä ratkaisuja sen lopettamiseksi.

Yritysten ihmisoikeusvastuu

  • Yritysten ihmisoikeusvastuusta puhutaan nyt kaikkialla. Suomessa yli 140 yritystä ja järjestöä ovat kampanjoineet viime kuukaudet kansallisen yritysten ihmisoikeusvastuuta koskevan lain puolesta (ykkösketjuun.fi).
  • Euroopassa komissio teettää parhaillaan selvitystä siitä, miten yritysten ihmisoikeusvastuuta parhaiten vauhditettaisiin – uusien vapaaehtoisten ohjeistusten, raportointivaatimusten vai sitovan huolellisuusvelvoitteen kautta.
  • Huolellisuusvelvoite määritellään YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevissa periaatteissa (2011): yrityksillä on velvollisuus kartoittaa toimintansa ja arvoketjujensa ihmisoikeusriskejä ja pyrkiä vähentämään kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia. Yritysten pitää myös kertoa tästä työstä sidosryhmilleen avoimesti.


Tagit:
Business Tulevaisuuden Yritys
Business Tulevaisuuden Yritys