XBRL on talousraportoinnin tuleva iso juttu. Clausion toteuttaa XBRL-raportointitoimintoa Financial Performance Management -raportointijärjestelmäänsä.

XBRL on XML-pohjainen merkintäkieli, jolla yritysten taloustietoja raportoidaan standardoidussa muodossa. Suomessa aikataulujen ja toimintatapojen osalta on kuitenkin vielä paljon auki. Saatavilla ei ole yhteenvetoa siitä, kenen pitää raportoida, mitä, mihin ja milloin.

”Kuntien on nykytiedon mukaan toimitettava tilinpäätöstiedot Valtiokonttorille XBRL-muodossa vuodelta 2021 ja talousarviotiedot vuodelta 2020. IFRS-tilinpäätösraportointi tehdään Euroopan tasolla XBRL-muotoisena vuodelta 2020. Monet muut aikataulut ja vaatimukset puuttuvat”, kertoo Clausionin Head of Product Management Taru Kettunen.

Epäselvää on myös, mitä uusia työvälineitä XBRL tulee vaatimaan. Raporttien vastaanottajat tarjoavat tietojen toimitusportaalit, mutta työkalut XBRL-raporttien tuottamiseen ovat taloushallinnon järjestelmien toimittajien vastuulla.

”XBRL-raportointi ei sinänsä lisää raportoitavan tiedon määrää. Vaadittavat tiedot ovat jo perusjärjestelmässä, mutta nyt ne on tuotettava XBRL-muotoon”, Kettunen selittää.

Clausion on kehittämässä FPM-järjestelmäänsä XBRL-toiminnallisuutta. Tavoitteena on tehdä XBRL-raportointi käyttäjille mahdollisimman helpoksi.

”FPM:n käyttäjän työmäärä ei lisäänny XBRL:n vuoksi. XBRL-muotoinen raportti syntyy järjestelmästä yhtä helposti nappia painamalla kuin Excel-raportin tallentaminen tällä hetkellä.”Tagit:
Business Tulevaisuuden Yritys
Business Tulevaisuuden Yritys