Ilmaston puolesta tehtävä työ on avainasemassa ihmisoikeuksien toteutumisessa eri puolilla maailmaa. Tarvitsemme uusia tapoja tehdä yhteistyötä vaikuttamalla aikamme tärkeimpiin kysymyksiin. Haluamme samalla antaa toivoa ilmastoahdistukseen.

Koska ilmastonmuutos vaatii meiltä jokaiselta toimenpiteitä, olemme päättäneet avata ilmastorahastomme kaikille avoimeksi palveluksi päästöjen kompensoimiseen ja ilmastotyömme tukemiseen. Oikeudenmukainen rahastomme Hope Fund luo vihreitä hiilinieluja yhteisöpohjaisten hankkeiden kautta toiminta-alueillemme, missä ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat suurimpia. Seurakuntien, kumppanien ja yritysyhteistyön avulla laajennamme palvelun kautta rahoitettavia hankkeita seuraavan kolmen vuoden aikana 10 maahan. Hope Fund on uudenlainen ja innovatiivinen tapa tehdä työtä yhdessä ilmastonmuutosta vastaan ihmisoikeudet huomioon ottaen!

Vastuullisesti ilmastonmuutosta vastaan

Yhteisöt ja yritykset ympäri maailmaa ovat saman tarpeen edessä: Miten ne voivat pienentää hiilijalanjälkeään ja paremmin kompensoida jäljelle jäävät päästöt. Tarvitsemme uusia tapoja tehdä yhteistyötä ja vaikuttaa aikamme tärkeimpiin kysymyksiin. Hope Fund ilmastorahasto on kasvanut ajatuksena ja olemme päättäneet tehdä siitä kaikille avoimen palvelun.

Meidän tulee suojella heikompia, jotka ilmastonmuutoksesta eniten kärsivät ja tämän rahaston sijoitukset menevät samalla päästöjemme kompensointiin ja heikompiosaisten aseman tukemiseen.

Rahasto luo vihreitä hiilinieluja toiminta-alueillamme, missä ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat suurimpia. Autamme yhteisöjä ja yrityksiä kompensoimaan ympäristövaikutuksiaan eettisillä, kestävillä ja yhteisöpohjaisilla metsityshankkeilla. Olemme toiveikkaita ilmastoahdistuksen keskellä. Autamme yhteisöjä myös taistelemaan monin tavoin ilmastonmuutosta vastaan.

Kannamme vastuuta ilmasto-oikeudenmukaisuudesta

Tunnemme vastuumme, emmekä hae voittoja, vaan teemme pitkäjänteistä ja vastuullista työtä. Emme ole vain korjaamassa mitä on tuhottu, vaan rakennamme uutta. Autamme kompensoimaan päästöjä siellä, missä apua tarvitaan eniten.

Toimintamme on avointa. Rakennamme vahvaa yhteistyötä niin paikallisviranomaisten ja maanomistajien, yhteisöjen, asiantuntijoiden kuin yritystenkin välille. Pidämme huolen siitä, että lahjoittajat näkevät aina selkeästi, minne heidän sijoituksensa ovat menneet ja millaista vaikutusta näillä on saatu aikaan. Tarvitsemme muuttuvassa maailmassa kaiken mahdollisen tiedon ja osaamisen. Siksi toimimme verkostoissa ja tehokkaissa yhteistyömalleissa.

Metsityshankkeita toteutetaan nyt Tansaniassa ja Nepalissa. Tavoitteenamme on laajentaa toimintaa seuraavan kolmen vuoden aikana 10 maahan. Yhdessä meillä on mahdollisuus vaikuttaa kymmenien tuhansien ihmisten elämään niin ilmasto-osaamisen lisääntymisen, ruokaturvan parantumisen, toimeentulon kehittymisen kuin kestävien energialähteiden rakentamisen kautta.

Suomen Lähetysseura avaa Suomen ensimmäisen oikeudenmukaisen päästökompensaatiorahaston

Hope Fund on päästökompensaation edelläkävijä Suomessa. Rahasto ei tavoittele voittoja, vaan lähtee Suomen Lähetysseuran kumppanijärjestöjen tarpeista. Rahasto sai alkunsa havaittuamme ilmastonmuutoksen vaikuttavan jo nyt monien maiden arjessa. Samalla se uhkaa syödä kehitysyhteistyön tuloksia. Monissa toimintamaissamme metsäkato on muodostunut vakavaksi ongelmaksi, kun kestämätön maankäyttö yhdistyy ilmastonmuutoksen seurauksiin.

”Hope Fundin avulla haluamme hidastaa ilmastonmuutosta kannustamalla päästövähennyksiin sekä auttamalla yrityksiä ja yhteisöjä kompensoimaan hiilijalanjälkeänsä eettisesti. Toteutamme metsityshankkeita yhdessä kehittyvien maiden yhteisöjen kanssa, alueilla missä ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat suurimpia”, sanoo projektipäällikkö Ruusa Gawaza.
Puilla ja metsillä on merkittävä rooli, sillä ne tarjoavat suojaa, ruokaa ja toimeentuloa sekä suojaavat ja lannoittavat maaperää luonnollisesti. Isommassa mittakaavassa puut myös sitovat hiilidioksidia tehokkaasti, ja näin ollen metsittäminen auttaa taistelemaan ilmastonmuutoksen haittoja vastaan monella tasolla.

”Tarjoamme yrityksille ja yhteisöille helpon ja joustavan tavan kompensoida hiilijalanjälkeänsä kestävällä ja vastuullisella tavalla. Puunistutushankkeet ovat yrityksille ja yhteisöille konkreettinen ja helppo tapa kompensoida omia päästöjään”, sanoo kumppanuuspäällikkö Milja Salo.

https://hopefund.fiTagit:
Business Yritysvastuu
Business Yritysvastuu