Mikään tehtävä ei ole huoltovarmuuskriittistä infraa ja kalustoa ylläpitävälle Millogille mahdoton, kun kyseessä on Suomen ja kansalaisten turvallisuus. Yhtiö laajentaa toimintaansa nyt uusiin asiakkuuksiin.

Millog sai alkunsa vuonna 2009, kun Maavoimat ulkoisti sille kalustonsa varikkotasoisen kunnossapidon. Sittemmin yhtiön vastuulle ovat siirtyneet Maavoimien joukko-osastojen korjaamot sekä Merivoimien kaluston kunnossapito. Lisäksi Millog tuottaa kunnossapitopalveluita Ilmavoimille.

”On maailmanlaajuisestikin melko ainutlaatuinen tilanne, että kumppani huoltaa ja vastaa puolustusvoimien kaluston ylläpidosta”, valottaa johtaja Manu Skyttä, joka vastaa Millogin uusista liiketoiminnoista.

Yhtiön painopiste on vuosien mittaan muuttunut yhä enemmän teknisestä kunnossapitäjästä koko elinjakson turvaajaksi. Nyt turvallisuuskriittisten järjestelmien ylläpitäjä hakee kasvua Puolustusvoimien ulkopuolelta uusista asiakkuuksista, joille turvallisuus, huoltovarmuus ja valmius ovat tärkeitä. Yksi uusi kumppani on VR-yhtymä, jonka junien vaihteistoja ja laitteita Millog korjaa.

Uhkakuvat ovat muuttuneet

Suomalaiseen yhteiskuntaan kohdistuu monta uhkakuvaa. Mahdollisia uhkia ovat esimerkiksi sähkönsaannin, tietoliikenteen, kuljetuslogistiikan tai vesi- ja elintarvikehuollon vakavat häiriöt, kyberturvallisuus sekä ympäristö- ja suuronnettomuudet.

”Yhteiskunta voi lamaantua, jos sähköä ei ole tai viestiliikenne ei kulje. Meidän DNA:ssamme on kyky toimia kaikissa tilanteissa. Millog on organisaatio, jolle valmius ja huoltovarmuus ovat kriittisiä menestystekijöitä. Sitä varten olemme olemassa”, Skyttä painottaa.

Millog on organisaatio, jolle valmius ja huoltovarmuus ovat kriittisiä menestystekijöitä.

Osaajat pidetään talossa

Millogilla työskentelee noin 1100 huippuammattilaista asentajista asiantuntijoihin 26 paikkakunnalla ympäri Suomea. ”Yllätyn edelleen siitä valtavasta ja syvästä osaamisesta, jota yhtiössä on. En ole tavannut vastaavaa missään. Se ulottuu kyberturvallisuusosaamisesta ja optroniikasta aina ajoneuvojen ja laivojen huoltoon sekä kaikkeen siltä väliltä. Meillä täytyy olla vahvaa osaamista, jotta kykenemme toimimaan kriisitilanteissa”, kertoo Skyttä, joka aloitti tehtävässään joulukuussa 2018.
Tekninen kunnossapito ei usein ole asiakkaan ydintoimintaa, mutta Millogille se on. Siihen panostetaan kehittämällä henkilöstön hyvinvointia ja osaamista sekä parantamalla toimintaa jatkuvasti.

”Perinteisesti ajatellaan, että ulkoistuksissa väkeä vähennetään, mutta meillä on asiaan aivan toinen lähestymistapa. Haluamme tarjota henkilöstölle haastavia ja mielekkäitä työtehtäviä sekä kasvattaa teknistä ydinosaamistamme ja sitä kautta varautua mahdollisiin häiriötilanteisiin. Vaikka Millogille on vuosien varrelle ulkoistettu lähes tuhat työntekijää, henkilöstövähennyksiä ei ole tarvinnut tehdä. Päinvastoin”, Skyttä toteaa.

Millogilaiset viihtyvät työssään pitkään, ja työtyytyväisyys hipoo huippua. ”Ilmapiiri on välitön, avoin ja maanläheinen. Meitä kuvaa myös reiluus: haluamme olla reiluja niin asiakkaita kuin työkavereita kohtaan. Yhteinen missiomme on tehdä yhdessä parempi ja turvallinen tulevaisuus.”

https://millog.fi



Tagit:
Business Yritysvastuu
Business Yritysvastuu