Yrityksen taloushallinnon ja hankinnan yhtenäinen prosessi tekee yrityksen menoista läpinäkyviä. Tiedon talteenotto prosessin alusta loppuun ja kerätyn tiedon analysointi parhailla työkaluilla antaa eväät parempaan johtamiseen ja kilpailukyvyn kasvattamiseen. Suomessa toimivilla Top 500-listan yrityksillä laskut liikkuvat jo pääosin sähköisesti, seuraava askel tehokkuuden ja tiedon parantamiseen on hankinta- ja talousprosessin yhdistäminen.

”Usein ydinliiketoimintaan liittyvät suorat hankinnat, kuten raaka-aineisiin tai prosessiin liittyvät ostot, ovat yrityksissä jo tarkasti optimoituja. Mutta jokaisen yrityksen liiketoimintaan liittyy paljon epäsuoria hankintoja kuten toimistotarvikkeita tai muita käyttötavaroita ja palveluita, joita ei ole optimoitu”, Baswaren hankinnan asiantuntija Tuula Tuononen valottaa.

Epäsuorien hankintojen osalta ei aina olla yrityksessä kartalla kuka ostaa, mitä ostaa ja mistä ostaa. Tämä jalkautuu talouspuolelle lukuisina laskuina, joiden alkuperä on epäselvä ja lähteet moninaiset. Näiden hankintojen läpinäkyvyys, hallinta ja johtaminen mahdollistaisi yritykselle merkittäviä säästöjä.

”Kulujen hallinnan yleisenä haasteena on, että taloushallinnolla ja hankintoja tekevillä henkilöillä ja osastoilla ei ole yhtenäisiä toimintatapoja tai keskitettyjä kanavia toistuville, mutta epäsäännöllisille hankinnoille. Yksi hyvä harjoitus asian ymmärtämiseen on laskea montako epäsuorien hankintojen toimittajaa yrityksellä on ja kuinka paljon euroja näihin hankintoihin laitetaan vuosittain. Laajalla saman tuotteen tai palvelun toimittajajoukolla menetetään myös mahdollisuus neuvotella parempia ehtoja ja hintoja hankinnoille.”

”Kun johtaminen perustuu aitoon ja reaaliaikaiseen, analysoituun dataan, se antaa eväät toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.”

Yksinkertaista toiminta, järkeistä kulutus

Basware auttaa asiakkaitaan saavuttamaan parempaa näkyvyyttä liiketoimintaansa sekä optimoimaan hankintakanavia ja talouden toimintoja hankinnasta maksuun ratkaisun avulla.

”Niissä hankinnasta maksuun -prosessien hidasteet tehdään näkyväksi Success Lab työpajojen avulla, jolloin niitä voidaan kehittää. On hyvä muistaa, että kyse on järjestelmäprojektin sijaan kokonaisvaltaisesta toimintatapojen muutoksesta, johon koko organisaation on sitouduttava. Meillä on tästä kokemusta maailmanlaajuisesti, tuhansista eri yrityksistä.”

Lopputuloksena mm. kassavirran menopuolesta tulee läpinäkyvä, automatisoitu ja johdettava tulosyksikkö. ”Hankinnat keskitetään portaaleihin, joista kaikki tiedot saadaan analysoitavaksi esimerkiksi tekoälyä hyödyntäen. Johtaminen perustuu aitoon ja reaaliaikaiseen liiketoimintatietoon, mikä antaa eväät toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Tällä kehitystyöllä saavutettavat edut ja säästöt yllättävät yrityksiä”, kertoo globaalisti toimivien yritysten kanssa näitä muutoksia suunnitellut ja toteuttanut Tuula Tuononen.

Tutkimusyhtiö Gartner valitsi Baswaren tänä vuonna jo neljättä kertaa peräkkäin maailman johtavien hankinnasta maksuun -ratkaisujen toimittajien joukkoon Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites -raportissaan. Raportti on ladattavissa luettavaksi Baswaren kotisivuilla.

Hankintaratkaisun edut pähkinänkuoressa:

  • Hankintojen keskittäminen ja automatisointi tuottaa merkittäviä säästöjä yritykselle
  • Aidosta tiedosta johdettu analyysi johtaa parempaan päätöksentekoon ja johtamiseen
  • Hankintakanavien läpinäkyvyys antaa kokonaisvaltaisen kuvan yrityksen kuluihin
  • Koko organisaatio ohjataan yhteiseen toimintatapaan ja budjetointi helpottuu

https://www.basware.com/fi-fi/kotisivu/Tagit:
Business Tulevaisuuden Yritys
Business Tulevaisuuden Yritys