Väre Oy on valtakunnallinen energiapalveluyhtiö, jolla on alansa laajin palvelukokonaisuus ja sähkömarkkinoiden perusteellinen ja pitkäaikainen tuntemus. Asiakas hyötyy monista tulevaisuuden ratkaisuista jo nyt esimerkiksi aiempaa pienempänä sähkölaskuna ja hiilidioksidipäästöjen vähenemisenä.

Väre ottaa tosissaan ilmastomuutosten uhkat ja tarjoaa ekologisia ratkaisuja eli vihreää sähköenergiaa ja ympäristöystävällisiä energiatehokkuuspalveluja. Tämä merkitsee siis asiakkaan kannalta aiempaa pienempää, mutta entistä tarkoituksenmukaisempaa sähkönkulusta ja siten myös pienempiä sähkölaskuja. Väreen ajatuksena onkin myydä asiakkailleen mahdollisimman vähän sähköä.

Päästöt ja kulut kuriin, asiakkaiden vastuullisuus esille

”Meillä on kattava kokonaistarjoama, joilla asiakkaidemme energiakustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä voidaan merkittävästi vähentää. Väreen muodostaneiden yhtiöiden yritysasiakkaat vähensivät sähkönhankintakustannuksiaan jo viime vuonna yhteensä 21,1 miljoonaa euroa ja hiilidioksidipäästöjään noin 300 tonnin verran”, Väreen myyntijohtaja Tommi Riikonen esittelee.

Riikosen mukaan tämä onnistui luotettavien sähköenergian salkunhallintapalveluiden, kysyntäjouston ja aurinkosähkön hyödyntämisen avulla. Lisäksi hiilidioksidipäästöissä huomioitiin Väreen asiakkaiden sähköautoilu.

Erityisesti yritykset tai yhteisöt, joiden toiminta sallii tuotannon ja sähkönkulutuksen säätämisen tarpeen mukaan, voivat osallistua kysyntäjoustoon. Sähkönkulutuksen ohjaamisesta ja varallaolosta maksetaan asiakkaalle korvaus.

Väre tarjoaa yrityksille nopean ja riskittömän väylän osallistua kysyntäjoustomarkkinoille ja kartoittaa maksutta yrityksen säästö- ja tuottomahdollisuudet.

Myös pienyrityksille on olemassa oma soveltuva sähkönmyyntituote, johon liittyy asiantunteva salkunhallintapalvelu. Näin pientenkin yritysten sähkönhankintaa voidaan tehostaa ja kustannuksia pienentää. Tavoitteena on mahdollisimman tasainen sähkön hinta.

”Me autamme asiakasyrityksiämme myös brändäämisessä eli yritysten omien ekologisten ratkaisujensa oikeanlaisessa esilletuomisessa. Suurilla yrityksillä on hyvät voimavarat viestiä ekologisista toimistaan, mutta me voimme avustaa myös pk-asiakkaitamme tuomaan vihreyttään ja vastuullisuuttaan esille nykyistä paremmin.”

Sähkön osto oikeaan aikaan suojaa isoilta hintaheilahteluilta

Sähkön markkinahinta on ollut jo pitkään nousussa ja hinnan kehitys on herättänyt myös osan asiakkaista. Kun sähkön verollinen hinta on voinut asiakkaalle olla vielä pari vuotta sitten jopa alle neljä senttiä, se voikin nyt uudessa sopimustilanteessa nousta kerralla jopa 5,5 senttiin kilowattitunnilta. Tähän voidaan kuitenkin varautua.

”Ostamme sähköä koko ajan esimerkiksi kolmen vuoden aikajänteellä, jolloin asiakkaan sähkönhankinnan hintaheilahtelut voidaan välttää. Tavoitteenamme on suojata asiakkaan sähkön hinta nousuriskeiltä sekä arvioida edullisimmat ostojen ajankohdat niin hyvin kuin mahdollista. Näin voidaan mahdollistaa asiakkaalle vakaa ja edullinen sähkön hinta pitkällä aikavälillä”, Riikonen kertoo.

https://vare.fiTagit:
Business Tulevaisuuden Yritys
Business Tulevaisuuden Yritys