Jyväskylän Ammattikorkeakoulun IT-instituutissa käynnistyi tammikuussa 2019 kolmivuotinen hanke terveydenhuollon kyberturvallisuusosaamisen kehittämiseksi harjoitustoiminnan avulla.

Healthcare Cyber Range (HCCR) -hankkeessa laajennetaan IT-instituutin kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys ja koulutuskeskuksen (JYVSECTEC) osaamista ja toimintakykyä terveydenhuollon sektorille. Hanke luo terveydenhuollon toimijoille edellytykset harjoitella toimintaansa yhdessä kumppaneidensa kanssa aidoissa kyberpoikkeamatilanteissa ja siten siirtää oppeja osallistujien päivittäiseen toimintaan.

Hankkeessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä hankkeen osapuolten kanssa ja JAMK:n hyvinvointiyksikön kanssa, sanoo hankkeen projektipäällikkö Jani Päijänen. Hankkeessa jatkokehitetään JYVSECTEC:n kyberturvallisuuden harjoitusympäristöä vastaamaan terveydenhuollon vaatimuksia kyberturvallisuusharjoitusten järjestämisessä. Havainnot kansainvälisistä hankkeista ja vastaavista eurooppalaisista ympäristöistä on osoittanut, että JYVSECTEC:n harjoitusympäristö RGCE (Realistic Global Cyber Environment) on jo nyt äärimmäisen edistyksellinen ympäristö, joka kyseisen hankkeen myötä tarjoaa entistä laajemmat puitteet kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys ja koulutustoiminnalle.

Kehitämme määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti toimintaamme ja palveluntarjontaa strategisen painopisteen, kyberturvallisuuden, alueella. Järjestämme vuosittain kansallisen kyberturvallisuusharjoituksen, johon osallistuu laajasti valtiohallinnon toimijoita ja lisäksi meillä harjoittelevat ja kehittävät henkilöstönsä osaamista yritykset, jotka ovat tunnistaneet kyberturvallisuusosaamisen merkityksen liiketoimintansa jatkumiselleen ja arvoketjulleen. Hankkeessa kehitettävän harjoitustoiminnan avulla kykenemme tarjoamaan osaamisen kehittämistä myös terveydenhuollon pariin osana kansallista kybertoimintakykyä.

Teksti: JAMK IT-instituutti Jani Päijänen, Tero Kokkonen & Mika Karjalainen Kuva: Shutterstock


https://jyvsectec.fiTagit:
Business Tulevaisuuden Yritys
Business Tulevaisuuden Yritys