Valmistusketjun läpäisevä digitaalisen tuoteinformaation hyödyntäminen mahdollistaa yksilöllisten tuotteiden kustannustehokkaan valmistamisen. Asiakkaalle voidaan toimittaa räätälöityjä tuotteita, tuotanto pystytään käynnistämään aiempaa nopeammin ja älykästä tuotantoa voidaan ohjata joustavasti tuotteen ja tuotannon digitaalisten mallien avulla.

IDEAL PLM toimittaa tuotteen elinkaaren hallinnan ja älykkään valmistuksen ratkaisuja valmistavan teollisuuden tarpeisiin. IDEAL PLM:n asiakkaita ovat yhtä lailla suuret kansainväliset teollisuusyritykset, kuin pienet startup-yrityksetkin.

”Elektroniikan ja ohjelmistojen määrä tuotteissa on kasvanut räjähdysmäisesti. Samaan aikaan yritysten asiakkaat haluavat yhä yksilöllisempiä tuotteita. Tämä tarkoittaa tuotevarianttien määrän lisääntymistä ja eräkokojen pienenemistä. Äärimmillään jokainen valmistettava tuoteyksilö on erilainen, toisin sanoen valmistuksen eräkoko on yksi” sanoo toimitusjohtaja Juha Takkunen.

IDEAL PLM:n toimitusjohtaja Juha Takkunen

Tehokkuus edellyttää älykästä tuotantoa


”Tehokkuuden säilyttämiseksi eräkokojen pienentyessä on tuotannon mukauduttava joustavasti erilaisten tuotevarianttien valmistamiseen” toteaa pääarkkitehti Teppo Salmia. ”Älykkään tuotannon kulmakiviä ovat tuotantoautomaatiojärjestelmän ymmärtämät tuotteen ja tuotannon täydelliset digitaaliset kaksoset, joiden avulla tuotantoautomaatiota voidaan ohjata jokaisen tilauksen mukaisen tuotevariantin vaatimalla tavalla” jatkaa Salmia.

”Tuotteiden muuttuessa entistä yksilöllisemmiksi on tuotantojärjestelmien digitalisoiminen ja modernien tuotannonohjausjärjestelmien käyttäminen kriittinen menestystekijä valmistavalle teollisuudelle” summaa Juha Takkunen.https://ideal.fiTagit:
Business Tulevaisuuden Yritys
Business Tulevaisuuden Yritys