Vastuullisuus ei saa olla vain juhlapuheita, vaan sen tulee olla käytännön toimia paremman huomisen puolesta, ajatellaan Suomen suurimmassa asumisoikeusyhtiössä, joka on osa vuonna 1951 perustettua Asuntosäätiö-konsernia.

Asuntopoliittisiin kysymyksiin esimerkiksi blogissaan kantaa ottava Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n (Asokodit) toimitusjohtaja Jari Riskilä näkee vastuullisuuden laajana kokonaisuutena.

”Vastuullisuus on kokonaisvaltaista vastuun kantamista. Näemme, että vastuullisuutta on esimerkiksi se, että osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun kohtuuhintaisen asumisen puolesta”, toteaa Riskilä ja jatkaa:

”Meillä on noin 40 000 asukasta eri puolilla Suomea. Sillä on merkitystä, kuinka harjoitamme liiketoimintaa asukkaan hyväksi.”

Tuotot asukkaan hyväksi

Asukkailleen Asokodit tarjoaa asumisoikeusasuntoja, joihin liittyy sekä turvallisuus että kohtuuhintaisuus.

”Asumisoikeusasunto on helppo, turvallinen ja taloudellinen vaihtoehto, jota on ilo tarjota asiakkaille. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa asuntojen hinnat ovat muuta maata selvästi korkeammat, asumisoikeusasuntoon pääsee asumaan ilman suurta asuntolainaa ja lainaan vaadittavaa alkupääomaa. Lisäksi asumisaikaisiin kustannuksiin ei tule merkittäviä korotuksia, vaikka kiinteistöön tehtäisiin suuriakin korjauksia”, kertoo myynti- ja markkinointijohtaja Tom Salomonson, joka myös iloitsee siitä, ettei yrityksen tavoitteena ole voiton tavoittelu.

”Arvostan sitä, että Asuntosäätiö-konsernissa tuotot ohjautuvat aina asukkaan hyväksi. Asokodit toisin sanoen maksaa nimellisen osingon omistajalleen Asuntosäätiölle, mutta summa jää asumisen kehittämiseen, sillä säätiössä ei ole osakkeiden omistajia, joille maksettaisiin osinkoja”, tarkentaa Salomonson.

Ilmaston puolesta

Osa asukkaista on muuttanut omistusasunnosta asumisoikeusasuntoon, jotta ei tarvitse huolehtia kiinteistön ylläpitoon liittyvistä asioista. Ammattitaitoiseen kiinteistön ylläpitoon nähdään kuuluvaksi myös energiatehokkuutta kehittävät toimenpiteet.

Asokodit on toteuttanut ja toteuttaa ilmastoon vaikuttavia toimenpiteitä. Usein niiden yhteydessä merkittävää roolia näyttelevät energiatehokkuuden mahdollistavat yhteistyökumppanit.

”Tilastokeskuksen tilastojen mukaan kaukolämmön hinta on noussut vuosien 2010–2018 välillä koko Suomessa keskimäärin 20 %. Samaan aikaan olemme esimerkiksi Espoossa onnistuneet tiputtamaan lämmityskustannuksia 23,4 %. Tekemämme työ on tuottanut hyvää tulosta siinäkin mielessä, että asukkaille koituvat lämmityskustannukset ovat laskeneet kyseisen seurantajakson aikana 3,4 %”, kertoo energiahallinnasta vastaava kiinteistö­päällikkö Teemu Jalomäki.

”Samaan aikaan olemme myös saaneet palautetta siitä, kuinka energiankulutuksen vähentämisen lisäksi tehdyt toimenpiteet ovat lisänneet asuinmukavuutta, kun esimerkiksi vedon tunne on poistunut”, Jalomäki jatkaa sekä tarkentaa:

”Edellä mainitut muutokset ovat mahdollistuneet hyödyntämällä kahden suomalaisen yrityksen innovaatioita, joissa älykäs lämmityksen säätöjärjestelmä ja tarpeenmukainen, eli älykäs, poistoilmanvaihto on yhdistetty. Älykkään lämmityssäätöjärjestelmän on toimittanut Leanheat ja älykkäät huippuimurit Top-Air.”

Asokotien kiinteistöpäällikkö Teemu Jalomäki

Asumisoikeusasunto

Asumisoikeusjärjestelmässä on yhdistetty vuokra-asumisen ja omistamisen parhaat puolet. Asumisoikeuden hinta on 15 prosenttia asunnon hankintahinnasta, lisäksi asukas maksaa kuukausittain käyttövastiketta. Asumisoikeusmaksu toimii lainan vakuutena. Poismuuton yhteydessä asumisoikeusmaksu maksetaan takaisin indeksikorotuksella korotettuna. Asumisoikeusasunnon voi jättää myös perinnöksi.

Lue lisää:
asuntosaatio.fi/asumisoikeus

Asokodit

  • Omistaa yli 16 000 asuntoa 31 paikkakunnalla.
  • On osa Asuntosäätiö-konsernia, joka on Suomen neljänneksi suurin asuinkiinteistöjen omistaja.

Tutustu:
asuntosaatio.fi/toimitusjohtajienblogitTagit:
Vastuullisuus yhteiskunta
Vastuullisuus Yhteiskunta