Autismikirjon ihmisillä on oikeus näkyä ja toimia yhteiskunnassa siinä missä muillakin. Osallisuutta voi edistää pienilläkin teoilla.

Autismisäätiössä halutaan nähdä autismikirjon ihmisten edistyvän elämässään. Säätiö on perustettu alun perin perheiden toimesta reilu 20 vuotta sitten. Tuolloin tavoitteena oli turvata perheiden autististen lasten elämä perustamalla ryhmäkoti autistisille nuorille. Tänäkin päivänä Autismisäätiö tarjoaa ympärivuorokautista asumista sekä tuettua asumista autismikirjon ihmisille.

”Säätiön kasvu on lähtenyt osaamisen tarpeesta ja sen kasvattamisesta. Vaikka koitamme pysyä ajassa mukana muun muassa digitalisaation tuomien ratkaisujen kautta, katsomme herkästi historiaan ja palaamme aina siihen arvopohjaan, jolle säätiö on perustettu”, toimitusjohtaja Timo Heiskala toteaa.

Asiakkaamme ovat aidosti subjekteja ja he päättävät, miten asioita tehdään.

Säätiö ja palvelutarjonta ovat parissa kymmenessä vuodessa kasvaneet merkittävästi ja asumispalvelujen lisäksi autismikirjon ihmisille on tarjolla työ- ja päivätoimintaa, kuten taidetoimintaa, valmennusta eri elämäntilanteisiin, työllistämistä edistäviä palveluja yhdessä TE-keskuksen, ELY-keskuksen ja Kelan kanssa sekä kuntoutus- ja terapiapalveluja.

”Autismisäätiön toimintaa ohjaavat vahvasti arvot, osallisuus, hyvinvointi ja vaikuttavuus. Ne näkyvät kaikessa toiminnassa siten, että asiakkaamme ovat aidosti subjekteja ja he päättävät, miten asioita tehdään. Ammattilaiset tukevat itsenäistä toimintaa”, Heiskala sanoo.

Koska toiminta on säätiöpohjaista, kaikki kertyvät voitot ohjataan takaisin asiakkaille tuotettaviin palveluihin. Yhteiskuntavastuu toteutuu myös projektien ja hankkeiden kautta, joilla pyritään saamaan autismikirjon ihmiset näkyväksi osaksi yhteiskuntaa.

”Hankkeiden kautta pyrimme vaikuttamaan yhteiskunnan rakenteisiin. Niiden tavoitteena on tuottaa tietoa ja muuttaa käytänteitä, ei tehdä liiketoimintaa”, yhteiskuntasuhdejohtaja Vesa Korhonen sanoo.

Timo Heiskala ja Vesa Korhonen kertovat, että Autismisäätiö tekee paljon myös kansainvälistä yhteistyötä. Säätiö tuo maailmalta parhaita käytänteitä ja lokalisoi niitä Suomeen.

Autismiymmärrys lisääntyy yritysyhteistyöllä

Yksi esimerkki Autismisäätiön toteuttamista hankkeista on Autismiymmärrys-hanke, jossa lisätään tietoisuutta ja ymmärrystä autismikirjosta. Hanke tarjoaa tietoa muun muassa vanhemmille, kouluihin, yliopistoihin, yrityksiin sekä kuntien sivistys- ja sosiaalitoimeen. Hanke käynnistyi noin vuosi sitten ja tähän mennessä on järjestetty jo noin 30 keskustelu- ja infotilaisuutta yhdessä korkeakoulujen ja kuntien kanssa.

”Teemme hankkeessa myös yritysyhteistyötä. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että työelämässä nähtäisiin heidän potentiaalinsa. Toisaalta etsimme keinoja palvelujen saatavuuteen ja poistamaan piiloesteitä. Näitä voivat olla esimerkiksi vähäinen etukäteistiedotus, valaistus, musiikki tai hälinä”, kertoo Korhonen.

Konkreettinen esimerkki esteiden poistamisesta on kauppa, joka avaa ovensa autismikirjon ihmisille tuntia tavallista aiemmin. Näin kauppa saa lisää asiakkaita ja autismikirjon ihmiset pääsevät osallisiksi yhteiskuntaa asioimalla kaupassa. Osana Autismiymmärrys-hanketta Autismisäätiö on myöntänyt Autismiystävällisyys tunnustuksia yrityksille, jotka ovat työllistäneet autismikirjon ihmisiä tai tuoneet palvelujaan paremmin saataville.

”Tunnustus tuo näkyvyyttä yritykselle ja antaa muille mallin siitä, että autismikirjon huomioiminen ei vaadi isoja muutoksia tai investointeja. Kyse on oikeastaan näkökulman muuttamisesta”, Korhonen toteaa.

Autismisäätiö

  • Säätiömuotoinen palvelutuottaja
  • Tuottaa palveluja autismikirjon ihmisille
  • Perustettu 1998, liikevaihto 21 miljoonaa
  • 350 työntekijää, 21 toimipistettä ympäri Suomea
  • Yhteiskunnallinen yritys ja Arvo-liiton jäsen

https://www.autismisaatio.fiTagit:
Vastuullisuus yhteiskunta
Vastuullisuus Yhteiskunta