Vuoden 2020 alusta Suomessa aloittaa kansalaisia, yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita palveleva Digi- ja väestötietovirasto. Virasto syntyy, kun Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyvät.

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta sekä tarjoaa palveluja elämäntapahtumiin.

”Tehostamme palvelujamme digitalisoimalla ja muuttamalla toimintamallejamme”, kertoo Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari ja jatkaa: ”Työjonoista tulee valtakunnallisia, jolloin esimerkiksi opiskelijakaupunkien muuttoilmoitusruuhka helpottuu.”

Suomi.fi-valtuuksia voivat hyödyntää myös yritykset. Näin yritysten ei tarvitse rakentaa omia sovelluksia puolesta asioinnin mahdollistamiseksi.

Kun väestö ikääntyy ja työssäkäyvän väestön osuus pienenee, pitää julkiset palvelut kyetä tuottamaan tehokkaammin, digitaalisesti.

Haluamme, että kansalaisille on läpinäkyvää, mitä tietoa heistä on viranomaisten järjestelmissä, missä tietoja käytetään ja mihin niitä luovutetaan.

”Tavoite on, että kansalainen antaa tietonsa vain kerran, ja rekisteritiedot liikkuvat järjestelmien välillä. Kansalainen voi myös itse hallinnoida, mihin hänen tietojaan saa käyttää.”

Suomi.fi helpottaa asiointia

Digi- ja väestötietovirasto vastaa myös Suomi.fi-verkkopalvelusta. Sieltä löytyy tietoa eri elämäntilanteisiin ja yrityksen elinkaaren vaiheisiin. Viskari kannustaa kaikkia testaamaan Suomi.fi-verkkopalvelua. ”Palvelusta voi tilata viranomaisten lähettämän postin sähköisenä sekä valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan. Voin esimerkiksi valtuuttaa toisen henkilön hakemaan reseptilääkkeeni apteekista”, Viskari kertoo.

Valtuudet-palvelun voivat ottaa käyttöön julkishallinnon organisaatioiden lisäksi myös yritykset. Näin yritysten ei tarvitse rakentaa omia sovelluksia puolesta asioinnin mahdollistamiseksi.

Digi- ja väestötietoviraston tehtäviä

  • Yhteiskunnan digitalisaation edistäminen
  • Väestötietohallinto
  • Holhoustoiminta
  • Varmennepalvelut

https://vrk.fi/etusivuTagit:
Tulevaisuuden Suomi yhteiskunta
Tulevaisuuden Suomi Yhteiskunta