Suomessa on jo pääsääntöisesti automatisoitu talousosastojen perusprosessit, me olemme siinä maailman kärkijoukkoa. Seuraava kehitysaskel on kääntää katseet hankintaan. Hankintojen digitalisointi ja prosessin yhdistäminen talousprosesseihin avaa uusia mahdollisuuksia yrityksille.

Yritysten nopeasti kehittyvien hankinnasta maksuun eli P2P-prosessien megatrendejä ovat analytiikka, digitalisaatio sekä tekoälyyn ja robotisaatioon perustuva prosessien automatisointi, virtaviivaistaminen sekä läpinäkyvyyden kasvattaminen, joilla tähdätään tuottavuuden kasvuun. Suomessa toimivissa yrityksissä sekä saapuvat ostolaskut että lähtevät myyntilaskut käsitellään jo valtaosin sähköisesti.

”Yhtenäinen P2P-prosessi on merkittävä liiketoiminnan tukiprosessi, josta yritykset hakevat parempaa kannattavuutta sekä tukea oikeille päätöksille. Prosessissa voi olla tuhansia loppukäyttäjiä, joten automatisoinnista saadaan merkittäviä kustannussäästöjä ja hyötyjä sekä kerrytetään paljon liiketoimintatietoa”, Basware Suomen maajohtaja Tapio Niinikoski sanoo. Hän on seurannut ja ollut mukana kehittämässä suomalaisten yritysten hankinnasta maksuun -prosesseja pitkään.

”Hankinta ja taloushallinto eivät ehkä ole tottuneet toimimaan yhdessä prosessissa. Hankintatoimen teho vaikuttaa kuitenkin suoraan myös laskuautomaatioon ja sen tuottamaan hyötyyn. Ostajan rooli organisaatiossa on muuttumassa yhä enemmän strategiseen suuntaan.”

”Yhtenäinen prosessi tuo suurimmat hyödyt ja läpinäkyvyyden toimintaan. Lisäksi ratkaisuihin pitää sisällyttää analytiikka, sillä kattavan datan analysoinnilla saadaan toiminnan pullonkaulat esiin ja voidaan tehdä oikeat korjaustoimet.”

Kerralla oikein, panosta nyt

Hyvin valmistellut P2P-hankkeet voivat tarvita vuosia aikaa, sillä uutosjohtaminen voi olla hidasta. Pilottihankkeilla voi aloittaa ja saada yhtenäiset toimintamallit yrityksen sisällä nopeasti käyttöön. Tämä on myös Baswaren toimintamalli pitkäaikaisten asiakkaittensa Tokmannin ja Helenin kanssa.

Tokmannin talouspäällikkö Heli Tolonen korostaa, että hankinnasta maksuun -prosessista kerrytettävän datan eheys ja luotettavuus pitää varmistaa. Lisäksi prosessissa tulisi hyödyntää sähköistämistä, automatisointia ja robotiikkaa.

”Kerralla oikein -periaatteella data on käytettävissä oikein ja oikea-aikaisesti joka paikassa, missä tietoa tarvitaan, ilman välivaiheita”, Tolonen sanoo. Näin mm. Tokmannin johdolla on aina käytössään ajantasainen ja kattava tieto päätöstenteon tukena.

Energiayritys Helenin ryhmäpäällikkö Sami Rautiainen muistuttaa, että digitalisaation harppauksissa on oltava valppaana ja pitää pyrkiä avoimesti ottamaan uudet toimintatavat käyttöön:

”Automaatiopotentiaalia on hankinnassa ja taloushallinnossa valtavasti, niihin liittyviin hankkeisiin on juuri nyt oikea aika panostaa.”

Best practices ja yli 30 vuoden kokemus

Basware on kehittänyt hankinnasta maksuun -ratkaisuja ja verkkolaskuja jo yli 30 vuotta rakentaen ratkaisuja kaikille toimialoille, kaikenlaisiin toimintaympäristöihin, ympäri maailman.

”Olemme globaali, innovatiivinen P2P-toimittaja. Toteutamme jatkuvasti isoja, kansainvälisten yritysten monimutkaisia palvelukokonaisuuksia, yhtä hyvin kuin yhdessä maassa toimivan yrityksen P2P-ratkaisuja. Asiakas voi ottaa palveluja käyttöön paloittain, jolloin entisiä investointeja voi käyttää uusien ratkaisujen osina”, Niinikoski painottaa.

https://www.basware.com/fi-fi/kotisivu/Tagit:
Tulevaisuuden Suomi yhteiskunta
Tulevaisuuden Suomi Yhteiskunta