Kehittämämme konsepti mahdollistaa esivalmistusasteen kohottamisen yli 75 prosenttia, kohteesta ja suunnittelun tasosta riippuen jopa yli 90 prosenttia.

Yksityiskohtainen työnsuunnittelu

Commandbase -järjestelmällä projektin toimitusketjun eri vaiheita seurataan 3D-mallista reaaliaikaisesti, työnsuunnittelusta asennukseen.

”Työnsuunnittelussa pilkomme projektit alueiksi, alueet osa-alueiksi ja osa-alueet esi­valmisteiksi. ”

”Yksityiskohtainen työnsuunnittelu mahdollistaa koko projektin toimituksen esivalmisteina, jolloin kohteessa tehtävä työ on valmiiden esivalmisteiden asennusta.”

”Näin valtaosa työstä tapahtuu edullisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti poissa asiakkaan tiloista, esivalmistusta voidaan toteuttaa auditoiduilla alihankkijoilla, ilman maantieteellisiä rajoja.”

”Hankinnat tapahtuu työnsuunnittelun pohjalta, näin materiaalipuutteet ja -hävikki minimoidaan. ”

Yksityiskohtaisella työnsuunnittelulla muokkaamme suunnittelijan tekemän 3D:n esivalmistusta ja asennusta varten. Näin huomaamme valtaosan poikkeamista jo ennen valmistusta.

Läpinäkyvyys toimitusketjussa

Kaikilla projektin osapuolilla on sama reaaliaikainen näkymä toimituksesta – asiakas, suunnittelija, urakoitsija sekä aliurakoitsija. Jokainen esivalmiste on identifioitu QR-koodilla, näin asennuksessa kaikki esivalmisteet ovat yksiselitteisesti ja helposti kohdennettavissa.

Sakari ja Mikael Tokola ovat tyytyväisiä Commandbase -järjestelmällä saavutettuun tehokkuuteen. Mitä suurempi esivalmisteaste hyvissä ja valvotuissa olosuhteissa, sitä parempi laatu ja kannattavuus.

Esivalmisteiden tila näkyy 3D-mallissa eri väreinä. (Kuvassa ruskeat esivalmisteet ovat asennettuina ja vihreät työmaan varastossa)

Helppokäyttöinen applikaatio

”Liukuhihnamaisessa toimitusketjussa jokaisella tekijällä on oma rooli, jokainen tekijä saa omaan työtehtävään tarvittavat tiedot mobiili applikaation välityksellä.”

Commandbase -järjestelmään kertyvä dokumentaatio on nopeasti koottavissa. Dokumentoitava tieto tulee järjestelmään työntekijän toimesta työn edetessä (esim. hitsi­saumat, lisäaineet sekä lisä- ja muutostyöt).

Järjestelmä kerää tarkkaa dataa eri työvaiheisiin käytetystä ajasta – projektin, alueen, osa-alueen ja esivalmisteen tasolla. Kerättyä dataa hyödynnetään tarjouslaskennassa ja tehokkuuden seurannassa. Commandbase mahdollistaa hallitun kasvun maailmanlaajuisesti.

Saimme Commandbase -järjestelmän käyttöön keväällä 2019 Balanus Oy:n putkistojen toimitukseen. Kuvassa osa-alue, joka koostuu 12 esivalmisteesta.

Commandbasen synty

Tokolat ovat itse toimittaneet suhteellisen isoja projekteja jo kolmannessa polvessa. Toimitusten tehottomuus ajoi heidät kehittämään omaa järjestelmää toimitusten hallittavuuteen.

”Jo kehityksen varhaisessa vaiheessa huomasimme, että kehittämämme konsepti soveltuu kaikkeen rakentavaan teollisuuteen.” Sakari toteaa.

”Jos ajattelemme esivalmistusta pumppuna, niin pienellä toimijalla pumppu ehditään juuri ja juuri käynnistämään, kun se pitää jo sammuttaa. Isolla toimijalla, kun työjonoa on paljon, pumppu voi jauhaa 24/7. Auditoituja pumppuja voi olla useita, myös eri maissa, mihin työjonoa ohjataan.” Mikael jatkaa.


https://www.balanus.fiTagit:
Tulevaisuuden Suomi yhteiskunta
Business Tulevaisuuden Tekijät