Kyyti Groupin visioissa niin julkiset kuin kaupalliset liikkumispalvelut on yhdistetty helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi, jossa eri kulkuvälineitä yhdistävän matkaketjun suunnitteleminen ja maksaminen onnistuu yhdellä sovelluksella.

Mobility as a Service eli MaaS on suomalaista alkuperää oleva termi ketjutetuille liikkumispalveluille.

”Yksinkertaistettuna MaaS tarkoittaa sitä, että ihminen saa haluamalleen reitille laajan valikoiman kuljetuspalveluita tarjolle helposti yhteen sovellukseen. Siten, että koko matkaketju on tarjolla selkeästi hinnoiteltuna ja maksettavissa sovelluksen sisällä”, Kyyti Groupin toimitusjohtaja Pekka Möttö valottaa.

Vaikuttavuuden varmistamiseksi MaaS on käytännössä rakennettava joukkoliikenteen ympärille. Nykytilanteessa eri liikkumispalvelut ovat hajallaan ja joustamattomia toisiinsa nähden.

”Haaste ei ole teknologia, vaan yhteistyöverkostojen rakentaminen eri toimijoiden välille. Me haluamme olla taho, joka luo mahdollisuuksia yhteistoiminnalle ja sitä kautta uusien ja upeiden palvelukokonaisuuksien luomiselle.”

Kyyti Groupin toimitusjohtaja on Suomen kaukoliikennemarkkinan uudistanut Pekka Möttö.

Kyyti Group keskittyy vain alustatoimintaan

Kyyti Group määritellyt uudessa strategiassaan panostavansa yksinomaan MaaS-alustan kehittämiseen asiakkailleen: ”Olemme päättäneet keskittyä vain alustatoimittajan rooliin. Emme ole markkinaosapuoli eli emme omista kuljetuskalustoa emmekä välitä kyytejä”, Möttö vahvistaa position.

Panostus alustatoimintaan on nähty liiketaloudellisesti parhaana vaihtoehtona, kun tähtäimenä on kansainväliset markkinat.

”Alustaratkaisut ovat globaalisti skaalautuvia ja toisaalta liikkumispalvelut ovat nopeimmin kasvava toimiala. Ihmiset käyttävät asumisen jälkeen toiseksi eniten rahaa liikkumiseen. Jos sellainen markkina liikahtaa, puhutaan massiivisista rahamääristä.”

Kyyti koordinoi MaaSin kansainvälistämistä

Kyyti Group voitti viime toukokuussa Ruotsissa Sustainable Mobile Challenge -palkinnon, mikä on länsinaapurimme merkittävin innovaatiopalkinto. Vahva tunnettuus alansa edelläkävijänä vei yrityksen myös Pohjoismaissa yhtenäisiä MaaS-käytäntöjä kehittävän NMIP-hankkeen koordinaattoriksi. Hankkeen ydinryhmään kuuluvat kaikkien Pohjoismaiden älyliikennettä edistävät ITS-yhdistykset, Kööpenhaminan seudun kehitysyhtiö, ruotsalainen MaaS-operaattori Ubigo ja alan johtavia tutkimuslaitoksia. Hanketta rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen Nordic Innovation. Myös Hollannilla ja Japanilla on hankkeessa edustajat.

”Meillä Pohjoismaissa on tällaisen globaaliksi kasvaneen standardin luomisesta näyttöä jo kännyköiden maailmasta, sillä NMT- ja GSM-standardien kehittäminen käynnistyi täältä. Moni ei tätä ajattele, mutta ilman sitä työtä ei puheluitakaan voisi soittaa tuosta noin vain globaalisti.”

Hiilineutraaliuden tavoitteet mullistavat liikennettä

Suomi on asettanut itselleen huippukovan ilmastotavoitteen, että yhteiskuntamme on hiilineutraali jo vuonna 2035. Siinä onnistuminen vaatii jokaisen elämän sektorin mullistamista. Liikenne ei ole tässä poikkeus vaan päinvastoin, sillä esimerkiksi Euroopassa liikenteen päästöt ovat tuoreimpien tilastojen mukaan kasvaneet.*

MaaS:n roolia vastuullisuuden suhteen voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin tavoitteena on hyödyntää harvempia resursseja jaetusti eli tehokkaammin, mikä vähentää kokonaispäästöjä. Toinen vastuullisuuden näkökulma on sosiaalinen: ihmisten elämänlaatu paranee parempien liikkumispalveluiden myötä sekä ruuhkien vähetessä ja katutilan vapautuessa liikenteeltä muuhun toimintaan.

”Tavoitetilana on, että monipuolisesti liikkumispalveluita yhdistyvä MaaS-palvelu kattaa yhä useamman liikkumisen tarpeet, jolloin esimerkiksi tarve oman auton omistamiseen vähenee”, Möttö näkee.

Innovaatiot tehdään yhdessä

Kotimaisessa omistuksessa yhä oleva Kyyti Group ei ole yksin ollut luomassa edelläkävijän asemaansa vaan taustalla on vahva yhteiskunnallinen tuki. Yritys on mukana Business Finlandin startup-yrityksille suunnatussa kasvumoottoriohjelmassa sekä Sitran rahoittamassa Alpio-hankkeessa, jossa on tutkittu eri puolella Suomea ja kansainvälisesti, millaisilla uusille liikennepalveluille on kysyntää.

”Business Finlandin rahallisella tuella ja heidän kauttaan saavutetulla kontaktiverkostolla on ollut keskeinen rooli siinä, miten suomalaiselle startupille avautuu ovia maailmalla”, Möttö kiittelee tuesta.

*Lähde: http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20190313STO31218/autojen-hiilidioksidipaastot-tietoa-ja-tilastojaTagit:
Innovaatiot yhteiskunta
Innovaatiot Yhteiskunta