Skaalautuva teknologia, kannattavuus ja kasvu ovat tehokkaan impakti-sijoittamisen edellytykset. Niiden toteutuessa sijoittajalla on mahdollisuus kiihdyttää yhtiöitä, joiden kasvaessa kasvavat sekä taloudelliset tuotot että positiiviset ympäristövaikutukset.

Ilmastonmuutoksen torjunta ja biodiversiteetin säilyttäminen ovat ihmiskunnalle elintärkeitä  planeettamme elinkelpoisuuden turvaamiseksi. Väestön kasvu ja tapamme toimia ovat ehdyttämässä luonnonvaramme ja ihmiskunnan on toimittava nopeasti välttyäkseen vakavilta seurauksilta. 
Ympäristön heikkenevään tilaan reagoidaan monilla rintamilla. Yhteinen ponnistelu on äärimmäisen tärkeää, jotta voimme saavuttaa haluamamme: elinvoimaisen planeetan. Myös sijoittajat näkevät mahdollisuuden olla mukana muokkaamassa maailmaa resurssitehokkaampaan suuntaan – tuottohakuisesti.

Ongelmien ratkaiseminen on usein myös taloudellinen mahdollisuus ja ongelman suuruus on suhteessa taloudellisen mahdollisuuden kokoon. Monien maailmaa nopeasti muuttaneiden teknologioiden piirteitä ovat skaalautuvuus ja kannattavuus. Samat lainalaisuudet pätevät myös teknologioihin, joiden käyttö säästää luonnonvaroja. Skaalautuvuus tarkoittaa, että teknologia voidaan ottaa laajasti ja nopeasti käyttöön ilman merkittäviä esteitä. Markkinataloudessa kannattavuutta tarvitaan nopealla aikataululla ja mitä tuottoisampi teknologia on kyseessä, sitä nopeammin yritys voi kasvaa.

Yhä useammat sijoittajat ovat kiinnostuneita sijoitustensa vaikuttavuudesta ja erilaisten impakti-sijoitusten tarjonta on lisääntynyt. Ympäristön vakava hälytystila on sijoittajille myös valtava mahdollisuus hakea tuottoja skaalautuvista teknologiayrityksistä, jotka kasvaessaan muokkaavat maailmaa nopeasti kestävämpään suuntaan.

Suomessa on runsaasti maailman parasta teknologiaa energian ja luonnonvarojen säästöön. Suomen suurin positiivinen ympäristövaikutus maailmassa voidaan saavuttaa ottamalla maailmalla tehokkaasti käyttöön suomalaisia ympäristöratkaisuja. Sijoituspäätöksillä on suora vaikutus maailman kehityssuuntiin. Sijoittamalla luonnonvaroja säästäviin yrityksiin on mahdollista saada taloudellista tuottoa ja mitattavia positiivisia ympäristövaikutuksia.

Loudspring lyhyesti

Loudspring on sijoitusyhtiö, joka keskittyy luonnonvarojen säästämiseen. Omistamme Pohjoismaisia kasvuyrityksiä, joilla on suuri positiivinen ympäristövaikutus. Teknologiamme säästävät energiaa, vettä ja raaka-aineita teollisuudessa, kiinteistöissä ja jokapäiväisessä elämässä. Loudspring on listattu First North Helsinki -listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm ­-listalla tunnuksella LOUDS.Tagit:
Vastuullisuus yhteiskunta
Vastuullisuus Yhteiskunta