Alan uusin tulokas kemikaaliton siivous on ollut osa Palmian arkea pari vuotta. Tällä hetkellä päivittäin kemikaalittomasti siivottavia neliöitä on reilut 130 000 ja määrä tulee toivottavasti kasvamaan tulevina vuosina.

”Haitallisten kemikaalien käytöstä syntyvä kemikaalikuorma on uhka, jonka realisoitumisen pitkäkestoisia vaikutuksia on vaikea arvioida”, sanoo Palmian avainasiakaspäällikkö Elina Tarkkonen.

Päivittäisessä ylläpitosiivouksessa syntyvä kemikaalikuorma on yksi alan suurimmista ympäristövaikutuksista. Yritysten on kehitettävä alaa, jotta asiakas saa puhtaat toimitilat ympäristöarvoja kunnioittaen. Myös jokaisella siivoojalla on oikeus työhön, jossa altistuminen haitallisille kemikaaleille on pyritty minimoimaan.

”Kestävän kehityksen edistäminen kuuluu kaikille, ja ytimessä ovat arjen päivittäiset valinnat.”

”Kemikaalittoman ammattisiivouksen kärjessä ovat mm. menetelmät, joissa tavalliseen vesijohtoveteen on saatu perinteisen puhdistusaineen funktionaaliset ominaisuudet joko suodattamalla vettä, lisäämällä siihen happea tai muuntamalla vesi miljoonia nanokuplia sisältäväksi”, luettelee avainasiakaspäällikkö Minna Toivonen toimitilapalveluista.

Tutkimustulokset rohkaisevat kokeilemaan kemikaalittomuutta

Testasimme itse kemikaalittomien menetelmien vaikutusta tilojen hygieenisyyteen.  Hygieniamittausten perusteella kemikaaliton menetelmä toimi hyvin ylläpitosiivouksessa, jopa paremmin kuin vertailussa käytetyt menetelmät. Voidaankin todeta, että kemikaalittomien menetelmien käyttö on turvallista normaalia hygieniaa vaativissa tiloissa.

Ryhdyimme tutkimaan myös kemikaalittomia perussiivousmenetelmiä, joissa voimakkaiden siivouskemikaalien käyttö on tyypillistä erityisesti lattiavahojen poistossa. Pelkän veden käyttö sekä vahan ja -poistoaineen käytön lopettaminen tai vähentäminen on merkittävä ympäristöteko.

Hämeenlinnan Wetteri kemikaalittoman ylläpitosiivouksen testaaja

Wetterillä otettiin käyttöön kemikaaliton ylläpitosiivous marraskuussa – sisäilmaongelmia oli paljon ja tähän tarvittiin ratkaisu.  Ennen kemikaalittoman siivouksen aloitusta tilojen käyttäjille tehtiin kysely. Vastaajista 80% ei tuntenut kemikaalitonta siivousta, mutta 75% uskoi sen myönteiseen vaikutukseen sisäilmassa.

Tiloissa tehtiin myös hygienia- ja pölymittauksia ennen aloitusta ja niitä jatkettiin tutkimuksen ajan. ”Tutkimus päättyi toukokuussa 2019, parhaillaan vedämme tuloksia yhteen ja teemme ratkaisuja kemikaalittoman siivouksen laajemmasta käyttöönotosta”, Tarkkonen ja Toivonen kertovat.

”Aiomme pilotoida myös muita ympäristövastuullisuutta tukevia menetelmiä. Laajempaan murrokseen tarvitaan paljon avointa dialogia, tutkimustietoa sekä kokemusta kemikaalittomien menetelmien soveltuvuudesta erilaisissa kohteissa”Tagit:
Business Tekoja Suomesta
Business Tekoja Suomesta