Päivitetty Sisäilmasalkku mittaa ja valvoo kiinteistön sisäilmaa aiempaa monipuolisemmin langattomasti, automaattisesti ja reaaliajassa. Kerätty data kertoo tarkasti sisäilman laadusta ja sisäilmaan liittyvistä riskeistä.

Nyt vihdoin löytyy oikeaa teknologiaa entistä laajempaan sisäilman mittaukseen, tuumasi taannoin tamperelaisen MeshWorks Wireless Oy:n väki. Vuonna 2007 perustettu langattoman mittausteknologian asiantuntija on ansainnut kannuksensa lääkkeiden, laboratorionäytteiden ja elintarvikkeiden varastoinnin ja kuljetuksen reaaliaikaisessa lämpötila- ja olosuhdeseurannassa. Yhtiön osaamista hyödyntävät jo yli 300 apteekkia Suomessa ja lukuisat asiakkaat viidellä mantereella.

”Teimme IoT:tä vuosia, ennen kuin koko sanaa oli edes keksitty”, naurahtaa toimitusjohtaja Marko Kyrölä.

Sisäilmasalkku on tarkoitettu kiinteistöjen sisäilmaolosuhteiden mittauksiin ja valvontaan. Helppokäyttöinen, siirrettävä ja skaalautuva työkalu koostuu langattomista antureista ja mittausdatan näkyvyydestä pilvipalvelun kautta. Salkun uuden ytimen muodostaa IAQS-mittalaite (Indoor Air Quality Sensor), joka yhtiön muiden ratkaisujen tapaan on suunniteltu, valmistettu ja tuotettu Suomessa.

Päivitetty työkalu mittaa automaattisesti viiden minuutin välein sisäilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksidin lisäksi nyt haihtuvat orgaaniset yhdisteet, pienhiukkaset, pölyn, absoluuttisen ilmanpaineen ja paine-eron. Teknologia perustuu yli kymmenen vuoden tuotekehitykseen. ”Laite mittaa sisäilmasta kaiken mahdollisen, mitä sähköisellä laitteella pystyy mittaamaan. Emme tiedä ketään muuta valmistajaa, joka on integroinut nämä mittaussuureet samaan laitteeseen”, Kyrölä jatkaa.

Laitteella voi mitata myös alapohjien, yläpohjien ja seinien rakennekosteutta sekä ilman­vaihdon toimintaa.

Lyhyistä mittausjaksoista elinkaaren hallintaan

Sisäilmasalkun avulla voidaan havaita sisäilman laatuun liittyvät mahdolliset haittatekijät, ennen kuin home- tai muut ongelmat alkavat. Tyypillinen mittausaika on viikosta kahteen, mutta myös pysyvä elinkaarimittaus tai koko kiinteistökannan seuranta on mahdollista.

”Kyse on ihmisten ja rakennusten hyvinvoinnista. Esimerkiksi kaupungit ja kunnat haluavat koko ajan nostaa tilatehokkuutta eli mahduttaa yhä enemmän ihmisiä samaan tilaan, joten sisäilman on oltava kunnossa. Valvomalla sisäilman laatua jatkuvasti pystytään hyvissä ajoin puuttumaan ongelmiin ja parantamaan oikeilla toimenpiteillä ihmisten viihtyvyyttä, edistämään terveyttä ja estämään kiinteistöjen rakenteelliset vauriot”, valottaa markkinoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava Juha Simola.

Jos vaikkapa kiinteistön ilmanvaihdossa tapahtuu muutoksia, asia käy nopeasti ilmi. ”Palvelun ja mittausdatan kustannus ei ole mitään verrattuna siihen, että pahimmassa tapauksessa rakennuksia joudutaan peruskorjaamaan tai purkamaan. Laitteet ovat asiakkaalla lainassa, eli niihin ei tarvitse investoida. Sisäilmasalkku on kustannustehokas tapa saada hyvä näkyvyys kiinteistöön ja parantaa sen ylläpitoa”, korostaa operatiivinen päällikkö Arto Kuivanen.Tagit:
Business Tekoja Suomesta
Business Tekoja Suomesta