KP-ServicePartner Oy:n kehittämällä WorkMate-sensorilla ja -analysoinnilla asiakasyritys saa uutta kilpailuetua elinkaarenjohtamiseen ja laiteinvestointeihin ja koko tiedolla johtamisen ekosysteemin käyttöönsä.

KP-ServicePartner Oy on tuotantolaitosten kunnossapidon tiedolla johtamiseen, ABUS- ja STAHL-teollisuusnostureiden myyntiin sekä eri nosturivalmistajien nostureiden elinkaaripalveluihin keskittynyt kasvava suomalainen yhtiö.

Yritys työllistää noin sata kunnossapitoalan ammattilaista yli kymmenellä paikkakunnalla, ja sen kotipaikka on Siilinjärvellä.

WorkMate-järjestelmä voidaan asentaa myös asiakaan IT-ympäristöön. Näin asiakkaat voivat hyödyntää WorkMaten analytiikkaa omissa järjestelmissään ja toiminnanohjauksessa.

Edistykselliset etävalvontaratkaisut mahdollistavat laitteiden reaaliaikaisen seurannan ja tiedolla johtamisen.

Hyötymalli tuo tehokkuutta ja säästöä

Hyötymallissa käytetään perustana WorkMate-laitetiedon mittausta, tietojen analysointia, tiedolla johtamista, oikeiden toimenpiteiden toteutusta sekä jatkuvan parantamisen kokonaisuutta.

”Hyödyt ja tavoitteet määritellään laitteiden käytettävyydelle, nopeudelle ja laatumittareille asiakkaan tuotantoprosessiin ja liiketoimintamalliin perustuen. Tarjolla on koko tiedolla johtamisen ekosysteemi”, KP-ServicePartner Oy:n toimitusjohtaja Pekko Herola esittelee.

”Asiakkaamme saa lisää tehoa koko prosessiin ja huomattavaa rahallista hyötyä. Järjestelmä voidaan yhdistää kaikkiin teollisiin laitteisiin ja sillä voidaan optimoida myös investointeja. Voimme tarjota kokonaisvaltaisen palvelun”, Herola sanoo.

WorkMate-järjestelmä voidaan asentaa myös asiakaan IT-ympäristöön. Näin asiakkaat voivat hyödyntää WorkMaten analytiikkaa omissa järjestelmissään ja toiminnanohjauksessa.

KP-ServicePartnerin toimintaperiaatteena ovat avoimet järjestelmät sekä toiminta asiakkaiden strategian mukaisesti.

”Esimerkiksi älykkäällä tiedonkeräyksellä saadaan yksilöllistä tietoa käyttöprofiilista ja vikaprofiilista, jolloin ylläpito- ja huoltotoimet voidaan tehdä laitteen todellisen käytön eikä perinteisesti kalenteriaikojen tai käyntituntien perustella”, Herola havainnollistaa.

Lähes poikkeuksetta hyötymallissa suurimmat hyödyt saadaan WorkMaten tietojen hyödyntämisessä laiteinvestointien yhteydessä. Laiteinvestoinnin vaatimusten hallinta mitatun tiedon perustella varmistaa oikean mitoituksen ja optimoidut elinkaarikustannukset sekä varaosavarastoon sidotun pääoman.

Esimerkiksi nosturissa liian korkean käyttöluokan määrittelyn vaikutus voi nostaa hankintahintaa 40–80 prosenttia. Laitteiden ja asiakkaiden prosessien sekä hankintojen johtaminen mitatulla tiedolla on merkittävä kilpailuetu.

WorkMate-järjestelmän avulla esimerkiksi nosturin toiminta ja huollot voidaan optimoida mahdollisimman tehokkaasti.

Tiedolla johtamista,rohkeutta ja visioita

Tiedolla johtamisen hyötymalli perustuu Pekko Herolan ja KP-ServicePartner Oy:n halli­tuksen puheenjohtajan Juha Kuusiston pitkään alan kokemukseen.

”Olemme perheyritys, mutta meillä on ison yrityksen prosessit ja kyvykkyys. Olemme tehneet rohkeita tekoja ja meillä on visioita, joilla yrityksemme on ollut aina edelläkävijä”, Juha Kuusisto kuvailee.

KP-ServicePartner Oy:n vahvuuksia ovat palveluliiketoiminnan yhdistäminen laitevalmistajan osaamiseen sekä laadukkaat tuotteet. Yhtiön toimintaa tukevat virtaviivainen organisaatiorakenne ja tiivis yhteistyö kumppanien kanssa. Asiakkaina ovat kotimaiset teollisuusyritykset.

Yrityksen yli 10 miljoonan euron liikevaihdosta noin puolet koostuu palvelul­iiketoiminasta, toinen puoli laite- ja tuote­myynnistä.Tagit:
Business Tekoja Suomesta
Business Tekoja Suomesta