Finanssialan kestävän kehityksen toimet tähtäävät ilmastonmuutoksen rajoittamiseen 1,5 asteeseen.

Finanssiala (FA) on sitoutunut toimiin, joilla rajoitetaan ilmaston lämpeneminen Pariisin sopimuksen mukaisesti. Tämä on neljäs FA:n tekemä kestävän kehityksen sitoumus, ja sen toteutumista seurataan viiden vuoden ajan.

Samanaikaisesti EU:ssa on valmisteilla lakihankkeita, joilla halutaan kannustaa ja ohjata finanssialan toimia kestävämpään suuntaan. Yksi niistä on yhteinen luokittelu kestäville sijoituskohteille.

Mitä nopeammin muut alat ja sektorit siirtyvät tukemaan hiilineutraalia tavoitetta, sitä helpompaa on löytää sijoitettavia kohteita.

”Taksonomia valitsee ensin ilmaston kannalta parhaat vaihtoehdot, ja laajenee ajan myötä kattamaan ympäristönäkökulmia laajemminkin. Sen hyödyntäminen sijoituspäätösten tukena on vapaaehtoista”, kertoo FA:n asiantuntija Elina Kamppi.

FA on yhdessä jäsenyhtiöidensä kanssa koonnut läpinäkyvyyttä lisäävän raportointimallin, joka nojaa kansainvälisen rahoitusmarkkinoita valvovan työryhmän ohjeistukseen. Kamppi haastaa muitakin aloja pohtimaan omia indikaattoreitaan ja tarvittavia toimia:

”On kilpailuetu toteuttaa ilmastotyötä etunenässä. Yksinkertaista malliamme pystyy pienikin yritys toteuttamaan.”

Rahoitusmarkkinoille ollaan lanseeraamassa standardeja vihreänä myytäville sijoitustuotteille. EU:n ympäristömerkki on tulevaisuudessa mahdollista saada rahastoille, jotka sijoittavat riittävissä määrin EU:n kestävyysluokittelun mukaisiin kohteisiin.

”Mitä nopeammin muut alat ja sektorit siirtyvät tukemaan hiilineutraalia tavoitetta, sitä helpompaa on löytää sijoitettavia kohteita.”

Sijoitustoiminta hyvällä mallilla

Finanssialalla suurin vaikutus ympäristön kannalta tulee rahoituspäätöksistä. FA:n kyselyyn vastanneista yrityksistä 87 prosenttia ottaa sijoitustoiminnassaan huomioon ilmastonmuutoksen. Luottotoimintaa harjoittavista yrityksistä 38 prosenttia.

”Vielä on varaa parantaa, mutta Euroopan mittakaavassa olemme edelläkävijöitä”, Kamppi toteaa.

Pankkien lähettämien paperilaskujen määrä on laskenut merkittävästi ja vakuutusalalla panostetaan vahinkojen ehkäisyyn. Kyselyyn vastasi yli 70 prosenttia FA:n jäsenyhtiöistä. Ne hallinnoivat yhteensä yli 1000 miljardin euron omaisuutta.Tagit:
Vastuullisuus yhteiskunta
Vastuullisuus Yhteiskunta