Ajanhukka kululaskujen ja muiden vastaavien rutiinien teossa lienee itse kullekin tuttua. Entä jos tämä satun­nainen, mutta pakollinen tehtävä hoituisi nopeasti ja virheittä?

Kululaskujen tekeminen vaatii organisaatiosta riippuen yleensä 3–5 eri järjestelmän käyttämistä. Aikaa kuluu esimerkiksi eri järjestelmien tunnusten selvittämiseen, ja mahdolliset virheet työllistävät myös yritysten talousosastoja turhaan.

”Monet varaavat kululaskujen tekoon työaikaa kalenterista jopa usean tunnin verran. Heillä ja työnantajillaan olisi varmasti parempaakin käyttöä tälle ajalle”, Data-alusta- ja integraatiopalveluiden liiketoimintoja Attidolla johtava Maria Helander tietää.

Attido on rakentanut asiakkailleen keskustelevaa käyttöliittymää hyödyntävän älykkään apurin, jolla virheettömien kululaskujen luominen onnistuu tehokkaasti yhdestä, käyttäjälle jo valmiiksi tutusta, järjestelmästä käsin (esim. Microsoft Teams).

”Keskusteleva käyttöliittymämme yhdistää taustalla useita eri järjestelmiä asiakkaan puolesta. Se ohjaa käyttäjän kululaskuprosessin läpi kohta kohdalta nopeasti ja virheettömästi. Kirjallinen kommunikaatio järjestelmän ja ihmisen välillä on luonnollista. Vastaavaa automaatiota voidaan helposti tuoda muidenkin rutiinien ympärille, jotka ovat yhden käyttäjän tasolla harvoin toistuvia ja siten helposti unohdettavia.”

”Heillä ja työnantajillaan olisi varmasti parempaakin käyttöä tälle ajalle.”

Laajoille käyttäjäryhmille lisäarvon tuottaminen vaatii ymmärrystä konepellin alta

Attido on pitkään ERP-maailmassa toiminut palveleva IT-talo, jolla on toiminnanohjausjärjestelmien lisäksi vahva osaaminen integraatioista sekä data-alustoista ja niiden päälle rakennetuista älykkäistä business-analytiikan toteutuksista. Attidolla on toiminnanohjausjärjestelmien konsultoinnissa vahva Oracle-tausta, mutta muissa ratkaisutoimituksissa yritys ei ole lukkiutunut tiettyihin teknologiatoimittajiin vaan hyödyntää asiakkaan liiketoimintaan ja nykyiseen ohjelmistoympäristöön parhaiten sopivia ratkaisuja.

IT-ympäristöt rakennetaan mahdollisimman avoimiksi ja joustaviksi: ”Haluamme pärjätä sillä, että olemme hyviä; emme sen vuoksi, että asiakkaat olisivat sidottu meihin pitkäksi aikaa sopimuksin tai joustamattoman teknologian vuoksi”, Helander painottaa.

IT-toimittajakenttä on kovassa murroksessa ja uusia teknologioita tulee markkinoille jatkuvasti. Yritysten pitäisi kyetä valitsemaan tästä tarjoamasta kilpailukykyään parhaiten tukevia vaihtoehtoja. Attido pyrkii erottautumaan alallaan proaktiivisena ja paikallisena yhteistyökumppanina.

”Kyse ei ole vain kielestä vaan siitä, että ymmärrämme suomalaista bisnestä ja sielunmaisemaa, johon liittyy esimerkiksi odotus jämptistä lupausten pitämisestä ja asioiden loppuun saattamisesta”, Helander summaa Attidon tarjoamaa lisäarvoa asiakkailleen.Tagit:
Business Tulevaisuuden Tekijät
Business Tulevaisuuden Tekijät