Tulevaisuuden terveydenhoito on asiakkaan oman elämänhallinnan tukemista ja laadukasta, yksilöllistä sairaanhoitoa. Pirten toiminnan kivijalkoja ovat vastuullisuus, aito läsnäolo sekä asiakkaan arjen ymmärrys ja kunnioitus.

Suomessa toimivia terveydenhoitoalan yhtiöitä on viime vuosina tarkasteltu vastuullisuuden näkökulmasta, ja asia on herättänyt paljon keskustelua. ”On tärkeää, että näistä asioista puhutaan ja ihmiset tuovat esille, minkälaisilta yrityksiltä he haluaisivat jatkossa palvelunsa ostaa. Tätä kautta koko ala kehittyy”, Pirten toimitusjohtaja Eija Railanmaa toteaa.

Pirte on täysin kotimainen lääkärikeskus, työterveys ja hyvinvointipalveluja tuottava yritys. Toimipisteitä sillä on nykyään yhdeksän ympäri Pirkanmaata ja tulevana vuonna laajentuminen jatkuu. Pirte työllistää noin 300 henkilöä, joista noin 250 on palkkasuhteessa. Pirten liikevaihto on noin 21 miljoonaa.

”Pirten missio on hyvinvoiva yhteiskunta. Käytämme suurimman osan voitostamme yrityksen ja yhteiskunnan kehittämiseen. Se on koko toiminta-alueemme etu sen lisäksi, että kaikki maksamamme verot jäävät Suomeen”, Railanmaa summaa.

Pirten lääkärikeskuksen ja hyvinvointi­palveluiden ylilääkäri Marja-Leena Hyypiä kertoo, että Pirtessä kannustetaan ideoimaan ja kehittämään.

”Kuka tahansa saa ehdottaa ja tuoda esiin omia ajatuksiaan. Toimintamme on jo lähtökohtaisesti moniammatillista: se koskee paitsi käytännön hoitotyötä, myös kehittämistä. Meillä tehdään yhdessä ja kehitetään toimintaa viimeisimpään tietoon perustuen – mukana ovat niin pirteläiset kuin asiakkaat ja yhteistyökumppanitkin. Tavoittelemme tiiminä alueen viihtyisintä, hoitotuloksiltaan parasta ja palveluiltaan monipuolisinta työterveyshuollon, sairaanhoidon sekä hyvinvointipalveluiden kokonaisuutta.”

Ylilääkäri Hyypiän mukaan terveysalan ammattilaisten tehtävänä nyt ja tulevaisuudessa on tukea yksilöiden ja yhteisöjen omaa elämänhallintaa ja kykyä pitää itsestään huolta. Digipalvelut kuten Pirten videolääkäri ja hoitochat tuovat joustavuutta asiakkaan arkeen.

Ylilääkäri Hyypiä kertoo myös ulkopuolisten huomanneen Pirten ajattelutavan.

”Moni haluaa meille töihin, koska arvostaa sitä, että toimimme yhteiskunnallisten arvojemme mukaan, välittävänä ja vastuullisena kumppanina niin yksilö- kuin yritys­asiakkaallekin.”

Arvopohjaista toimintaa

  • Kumppanuus. Tehdään yhdessä. Ollaan läsnä. Kuunnellaan toinen toistamme. Sitoudutaan.
  • Rehtiys. Ollaan luottamuksen arvoisia. Ollaan avoimia. Edistetään tasa-arvoa. Kannetaan vastuu.
  • Vahvuus. Syntyy ammattitaidosta, aidosta välittämisestä ja palosta tehdä yhteiskunnallista hyvää.
  • Rohkeus. Uskalletaan ottaa edelläkävijän askeleita. Tehdään joskus virheitä, mutta opitaan niistä.


Tagit:
Business Menestyjät
Business Menestyjät