Jokainen yritys voi hallita ilmastopäästöjään eikä sen tarvitse olla monimutkainen prosessi. Nordic Offset on alansa pioneeri Suomessa ja tarjonnut kokonaisvaltaista hiilineutraalisuus-palvelua yrityksille jo vuodesta 2008.

Palvelu kattaa tuotteen tai toiminnan hiilijalanjäljen laskennan standardien mukaan, toimenpiteiden tunnistamisen yrityksen ilmastovaikutuksen pienentämiseksi, loppuosan kompensoinnin sekä viestintätuen.

Kompensointi on vakiintunut, YK:n alaisuudessa luotu, kansainvälisesti toimiva kustannustehokas tapa vähentää välttämättömiä päästöjä. Yritys tarjoaa myös muita palveluja, kuten hiilikädenjäljen eli ympäristön kannalta positiivisten toimien laskentapalvelua.

”Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen lisäksi myös hiilinielujen lisääminen on tärkeää”, tähdentää toinen yrityksen perustajista Maija Saijonmaa.

Käytännössä kompensointi tarkoittaa, että yritys tukee ilmaston kannalta positiivisia tekoja aiheuttamiensa päästöjen verran. Nordic Offsetin toimesta lentopäästöjään ovat kompensoineet muun muassa Helsingin yliopisto, Slush, Sitra ja Nasdaq Helsinki.

”Useat yritykset lähtevät liikkeelle lentopäästöjen kompensoinnista, mutta tuotteiden ja palveluiden kompensointi hiilineutraaliksi yleistyy ja luo kilpailuetua vastuullisille edelläkävijöille.” kertoo perustajaosakas Antti Asumaa. Nordic Offsetin viimeisimpiä hankkeita ovat Lassila & Tikanojan hiilineutraalin jätehuollon toteutus sekä Juustoportin vapaan lehmän maidon hiilijalanjäljen hyvittäminen.

Nordic Offsetin välittämät päästövähennykset ovat laadukkaimpien kansainvälisten standardien mukaan sertifioituja (esimerkiksi Gold Standard). Tyypillisesti päästövähennyshankkeet ovat sijainneet Suomen ulkopuolella kuten Etiopiassa, jossa on tehty laajamittaista metsän istutusta. Nordic Offset tutkii myös aktiivisesti mahdollisuuksia kompensointihankkeiden toteuttamiseksi kotimaassa. Yritys oli hiljattain mukana käynnistämässä Gold Standard sertifioinnin alaisuudessa toteutettavan maataloussektorin hankkeen päästövähennysten ja hiilinielujen metodologian kehitystä.

“Yhteisen ilmakehämme suojelemisen kannalta ei kuitenkaan ole väliä, missä kompensointihanke toteutetaan. Kustannustehokkaita kohteita löytyy paremmin vielä kehittyvistä maista”, painottaa Saijonmaa. Nordic Offsetilla on vahvat kansainväliset verkostot. Esimerkiksi kestävään rahoitustoimintaan erikoistuneen Finnfundin yhteistyön vaatima erikoisasiantuntijuus löytyi Saksasta.Tagit:
Business Edelläkävijät 2020
Business Edelläkävijät 2020