Moni yritys siirtää järjestelmähankintojaan siinä pelossa, että käyttöönotto johtaa liiketoiminnan takkuamiseen tai kannattavuuden notkahtamiseen pitkäksi aikaa. Mutta varmistaakseen kilpailukykynsä pitkällä aikavälillä, on yrityksen kuin yrityksen uudistuttava.

Monella alalla yritykset ovat kasvaneet paitsi orgaanisesti myös yritysostojen kautta, jonka seurauksena yrityksillä voi olla useita päällekkäisiä järjestelmiä käytössään, mikä harvoin on optimaalista. Toisaalta järjestelmien uusimisen haasteena voi olla eri funktioiden siiloutuminen: tiettyyn tarpeeseen on hankittu erillisratkaisuja, jotka eivät kuitenkaan isossa kuvassa tue yrityksen toimintaa riittävässä laajuudessa.

”Monissa keskisuurissa suomalaisissa yrityksissä on vielä paljon erillisiä, ei-integroituja järjestelmiä käytössään. Turhan monessa yrityksessä eletään vielä myös sellaisessa uskossa, että pienistä paloista rakennettu järjestelmä on paras”, Tomas Salonaho (Sales Finland, IFS Nordics) kertoo.

IFS on ruotsalaislähtöinen, tänä päivänä globaalisti toimiva liiketoimintajärjestelmiä toimittava yritys. IFS:n ERP-ratkaisulla (IFS Applications™) ja siihen integroitavissa olevilla muilla liiketoimintaa kehittävillä moduuleilla voidaan yritysten liiketoiminta tuoda yhtenäisen järjestelmän ja toimintatavan alle.

”Tyypillistä on, että me lähdetään kasvamaan asiakkaan kanssa yhdessä – autetaan heitä ulosmittamaan potentiaaliaan tarjoamalla heidän liiketoimintaansa parantavia ratkaisuja ja varmistetaan, että heidän prosessinsa tukevat heitä kasvun koittaessa”, Salonaho valottaa.

Tomas Salonaho ja Tapani Rintanen kertovat IFS:n ERP- ja ohjelmistoratkaisujen kilpailueduista.

IFS ON TEHNYT ERP:N KÄYTÖSTÄ MUKAVAA

Perinteisesti ERP:it mielletään monimutkaisiksi. Asia perustuu kokemuksiin, sillä sitähän ne yleensä ovatkin. IFS:n ratkaisut puolestaan on luotu käyttäjäkokemus edellä.

”Vaikka meidän tarjoamat ratkaisut voivat koostua useista toisiinsa integroiduista ohjelmistoista, niiden taustalla oleva monimutkaisuus piilotetaan käyttäjiltä. Näkyväksi tuodaan vain se, mikä on käyttäjän kannalta oleellista ja siinä esitysmuodossa, jossa käyttäjä itse näkee parhaiten toimivansa”, asiakasrajapinnassa työskentelevä Senior Solution Consultant Tapani Rintanen kertoo.

IFS:llä on vahva toimialaosaaminen valikoiduissa segmenteissä, mutta jokainen yritys on myös yksilö. IFS pureutuu asiakkaisiinsa Business Value Engineering -toimintatavallaan, jolla asiakasyrityksen bisnes, haasteet ja riskit tehdään näkyväksi. Tällöin voidaan jo myyntivaiheessa ja järjestelmän implementoinnissa pureutua yrityksen liiketoiminnan kannalta olennaisiin asioihin.

”Me teemme asiakkaalle itselleen näkyväksi heidän nykyisen tilansa ja tavoitellun aseman sekä mitä heidän pitää tehdä saavuttaakseen tavoitteensa. Tämä avataan business case -laskelmien tasolle.”

Asiakas ottaa tässä vaiheessa omistajuuden lopputuloksesta ja voi halutessaan vielä kilpailuttaa muita palveluntarjoajia, voivatko he tarjota samoja asioita.

”Meillä on järjestelmäämme integroidut välineet kuvata asiakkaan prosessit yhden päivän työllä ylätasolta sovellustoimintoihin. Kuvauksemme tuottaa myyntivaiheen tukemista varten aineiston ja sen lisäksi samalla valmiin materiaalin hyödynnettäväksi implementointivaiheessa, mikä näin parantaa ja tehostaa koko toimitusprosessiamme. Hyödynnämme projekteissa globaalia IFS Implementation -menetelmäämme, joka on tuhansissa projekteissa hiottu toimivaksi.”

Vaikka IFS ei ole Suomessa suuren yleisön keskuudessa vielä kovinkaan tunnettu, yrityksellä on taustalla pitkä historia ja vahvat näytöt globaalin tason toiminnasta. Puolueettomasti mitattu asiakastyytyväisyys on yli 90 prosenttia ja tutkimusyhtiö Gartner on puolestaan rankannut IFS:n ERP-toimittajien ykköseksi keskisuurten yritysten segmentissä.

”Olemme suuri ja globaali toimija, mutta emme liian massiivinen. Toimintamme keihäänkärkenä on tiukka keskittymisemme valikoiduille toimialoille, joissa olemme äärimmäisen vahvoja”, Salonaho perustelee menestystekijöitä.

IFS on asiakkailleen strateginen kumppani, joka ratkoo yhdessä heidän kanssaan eteen tulevia haasteita. ”Kaikki järjestelmiemme viisaus tulee asiakkailta. Me kutsumme jatkuvasti heitä luoksemme keskustelemaan, mikä on heille tärkeää ja mitä he järjestelmiltään kaipaavat. Autamme jatkuvasti asiakkaitamme myös järjestelmiemme käytössä, jotta he saavat niistä lupaamaamme lisäarvoa liiketoiminnalleen”, Rintanen ja Salonaho summaavat.

IFS on globaali liiketoimintajärjestelmiä (mm. ERP, EAM, ESM) asiakkailleen toimittava ohjelmistoyhtiö. Ruotsissa pääkonttoriaan pitävä yhtiö työllistää maailmanlaajuisesti yli 4 000 ammattilaista.

Yrityksellä on vahva toimialaosaaminen etenkin valmistavan teollisuuden, energiasektorin, rakentamisen, palveluiden sekä ilmailun ja maanpuolustussektorin yritysten haasteiden ratkaisemiseen.

Vuodesta 1991 Suomessa toiminut IFS Suomessa palvelee asiakkaitaan valtakunnallisesti neljän konttorin kautta. Suomen toiminnot yhdistettiin alkuvuonna yli 360 ihmistä työllistävää IFS Nordicsia, mikä tuo entistä laajemman osaamisen tehokkaammin myös suomalaisten asiakkaiden saataville.

www.ifs.com/fiTeknologia- ja teollisuusratkaisut