Kuva: Lentokuva Vallas 

Metsähallitus aloitti tuulivoiman hankekehittämisen kymmenisen vuotta sitten, ja nyt valtion alueilla pyörii 90 tuulivoimalaa. Saman verran uusia voimaloita on rakentumassa ja tuulivoima on nousemassa yhä tärkeämmäksi energialähteeksi Suomen tavoitellessa hiilineutraaliutta.

Viime syksynä kansainvälinen teknologiayritys Google ilmoitti ostavansa yli puolet Metsähallituksen hankekehittämän ja Ilmatar Energyn rakentaman Piiparinmäen puiston tuottamasta energiasta Haminan datakeskuksensa tarpeisiin.

Piiparinmäen tuulivoimahankkeen rakennustyöt työllistävät suoraan ja välillisesti yli 500 henkilötyövuoden verran. Lisäksi tuulivoimapuisto tuottaa seuraavan 30 vuoden ajan merkittäviä kiinteistövero- ja vuokratuloja niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. 

”Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten Metsähallituksen pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta ja luo paikallista hyvinvointia”, Metsähallitus Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg sanoo.

Viipymän kautta parempaan vaikuttavuuteen

Valtion maaomaisuuden arvoa voidaan hankekehittämisen ohella lisätä kaavoittamalla maata esimerkiksi matkailukäyttöön. Matkailussa niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin matkailijoiden viipymän kasvattaminen on keskeisessä asemassa. Tämä huomioidaan erityisesti valtion retkeilyalueiden kehittämisessä. Ruunaan retkeilyalueen matkailun ja maankäytön yleissuunnitelma valmistui viime vuoden lopulla ja Evon, Kylmäluoman ja Oulujärven retkeilyalueiden vastaavien suunnitelmien tekeminen on juuri aloitettu.

”Meillä on tavoitteena nostaa Ruunaan retkeilyalueen tulovaikutus aluetalouteen 4,8 miljoonasta eurosta 16,4 miljoonaan euroon vuodessa vuoteen 2030 mennessä”, Hallenberg selvittää. 

”Matkailijoiden viipymän pidentäminen on tunnistettu Metsähallituksen ilmasto-ohjelmassa yhdeksi tärkeäksi osatekijäksi ilmastoviisaan ja kestävän matkailun kehittämisessä”, Hallenberg jatkaa.

Keskeinen keino tässä on alueen majoituskapasiteetin lisääminen ja nykyaikaistaminen yksityisten investointien kautta. Lieksan kaupunki on ollut aktiivisesti mukana Ruunaan kehittämisessä ja myös Hämeenlinna, Vaala ja Taivalkoski ovat lähteneet innolla mukaan. Hämeenlinna on jopa liittänyt suunnitelma-alueeseen myös omia maitaan.

Mahdollisuuksia on myös merellä

Metsähallitus tekee tiivistä yhteistyötä myös erilaisten yrittäjien kanssa. 

”Selvitämme parhaillaan yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa, miten voisimme edistää kotimaisen kalan kasvatusta”, Hallenberg kertoo. Suomessa kasvatetaan noin 13 miljoonaa kiloa kalaa vuodessa ja Suomen biotalous- ja vesiviljelystrategian 2022 tavoitteena on lisätä Manner-Suomen meri- ja sisävesialueiden tuotantoa noin 20 miljoonaan kiloon. Tällä hetkellä noin 19 prosenttia suomalaisten ostamasta kalasta on kotimaista. 

”Kasvatettu kala on ilmastopäästöjen ja rehutehokkuuden näkökulmasta tehokkain tapa tuottaa eläinproteiinia”, Hallenberg sanoo. 

www.metsa.fiTulevaisuuden Suomi