Triplan kauppakeskus Pasilassa on suosittu kohtaamispaikka. Uudella Työmarkkinatorilla ihmiset, osaamiset ja palvelut kohtaavat digitaalisesti, rinnastavat hankkeen veturit KEHA-keskuksesta, hankejohtaja Mikko Rantahalme ja kehittämisjohtaja Vesa Jouppila. 

Työmarkkinatori on uusi julkisia ja yksityisiä työelämäpalveluja yhdistävä digitaalinen ekosysteemi, jossa nykyistä paremmin kohtaavat työnhakijat, työnantajat sekä osaamisen kehittämisen tarjoajat. 

Työnhakijan on mahdollista rakentaa oma osaamisprofiilinsa, jonka avulla kehittää osaamistaan ja löytää sopivaa työtä. Perinteiset ammattinimikkeet eivät kuvaa enää riittävästi tarjolla olevaa työtä. Tässä apuun astuu digitaalinen kohtaamispaikka, Työmarkkinatori. 

”Laajaksi ekosysteemiksi rakentuva Työmarkkinatori tavoittelee merkittävää työttömyysaikojen lyhentymistä sekä rekrytointiprosessien nopeutumista. Työmarkkinatori on ikkuna Suomen työmarkkinoille myös kansainvälisesti”, kiteyttää yhteiskunnallisestikin merkittäviä hyötyjä kehittämisjohtaja Vesa Jouppila. 

Hyödyt yhteistyökumppaneille kiistattomia 

Maksuttomaan, riskittömään palveluun on helppo lähteä mukaan palveluntarjoajaksi. 

”Työmarkkinatorin puitteissa saa näkyvyyttä palveluilleen sekä kansalaisten että yritysten suuntaan. Lisäksi tämä digitaalinen kohtaamispaikka tarjoaa mahdollisuuden kehittää palvelutarjontaansa. Kyseessä on kansainvälisesti ainutlaatuinen ekosysteemi. Tavoitteena on kootusti antaa runsaasti erilaista osaamisen kehittämiseen ja osaamisperusteiseen työnhakuun liittyvää tietoa sekä kattava kooste yhteistyökumppaneiden tuottamista palveluista. Ja tarjota ne tekoälyä hyödyntäen käyttäjille asiakaslähtöisesti siten, että ekosysteemistä löytyvistä palveluista ja tiedoista löytyy juuri sopivimmat palveluntarjoajat, palvelut ja osuvimmat mahdollisuudet tilanteen mukaan”, kuvailee hankejohtaja Mikko Rantahalme. 

Työmarkkinatorin kehitystyö jatkuu yhä laajenevan kumppaniverkoston kanssa. 

”Toivotamme erittäin tervetulleeksi mukaan työnvälitykseen sekä osaamisen kehittämiseen ja kartoittamiseen liittyviä palveluntarjoajia, työnvälitysalustoja sekä toimijoita, joilla on pelillistäviä työkaluja tai alueellista tai valtakunnallista tietoa työmarkkinoista”, Rantahalme sanoo. 

”Työmarkkinatori rakentaa nopeakulkuista siltaa työpaikoilla tarvittavan osaamisen ja työnhakijoiden välisen osaamiskuilun ylitse tehden sen ihmiskeskeisesti ja tilannelähtöisesti”, Jouppila kiteyttää. 

Työ- ja elinkeinoministeriö ja KEHA-keskus käynnistivät syksyllä 2016 työ-ja elinkeinopalvelujen uudistamishanke TE-digin. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa työelämästä kiinnostuneille kokoava, selkeä ja helppokäyttöinen palvelu. Työmarkkinatori on asiakkaille näkyvä osa TE-digi-hanketta, joka rakentuu vaiheittain vuoteen 2021 mennessä. Työmarkkinatori tarjoaa julkisille, yksityisille ja kolmannen sektorin työelämä- ja koulutuspalveluiden tarjoajille sekä eri työnvälitysalustojen työpaikoille yhteisen palvelun. 

Työmarkkinatorin yhteistyökumppaniverkosto avattiin joulukuussa 2019, ja helmikuussa 2020 palveluntarjoajia on mukana jo noin 150. Työmarkkinatoria kehitetään ja ylläpidetään julkisin varoin osana Työ-ja elinkeinoministeriön TE-digihanketta. Työmarkkinatorin käyttö on kaikille osapuolille maksutonta. 

KEHA-keskus on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto. Tulevaisuuden Suomi