2020-luvun asiakkaalle pelkkä halpa sähkö ei riitä. Energiayhtiöiltä pitää vaatia vastauksia niin älykkääseen energiankäyttöön, energiaomavaraisuuteen kuin kestäviin sähköntuotannon ratkaisuihin, sanoo Lumme Energian toimitusjohtaja Tapo Lehtoranta.

Uusiutuvan energian kuuluu olla kaikkien saatavilla ja hinnaltaan houkuttelevaa. Strateginen linjanveto sysäsi Lumme Energialla silmään vaihteen, joka saattoi yrityksen ajattelemaan rooliaan uudella tavalla.

”Suomessa käytetystä sähköstä tuodaan ulkomailta noin viidennes. Kun sähkömarkkinat laajentuvat Pohjoismaihin ja Eurooppaan vuonna 2022, kilpailu kiristyy ja markkinoille tulee uusia toimijoita. Jos pelissä halutaan pysyä mukana, on meidän tarjottava asiakkaalle uudenlaista kumppanuutta ja kilpailukykyä”, Lumme Energian toimitusjohtaja Tapo Lehtoranta kuvaa.

”Energiayhtiöillä on tärkeä yhteiskunnallinen rooli kestäviin ratkaisuihin siirtymisessä.”

Lumme Energian askelmerkkejä ovat olleet ekosertifioitu sähkö, kestävästi tuotettu vesivoima ja panostukset aurinkoenergiaan.

”Vastuullisuutta on tehdä voitavissa olevat pienet teot heti ja työskennellä päämäärätietoisesti niiden asioiden suhteen, joissa voittoja tulee hitaammin”, Lehtoranta sanoo.

”Energiayhtiöillä on tärkeä yhteiskunnallinen rooli kestäviin ratkaisuihin siirtymisessä.” Toimitusjohtaja Tapo Lehtoranta, Lumme Energia

Kilpailukykyä energiaratkaisuista

Lehtorannan mukaan keskeistä on vakuuttaa yritysasiakkaat uusiutuvien energiaratkaisujen kilpailukyvystä. Älykkäät energiankäytön ratkaisut, sähkön ostaminen tuotteen sijaan palveluna sekä energiaomavaraisuus kiinnostavat toimialasta riippumatta. 

”Jotta todellisia muutoksia saadaan aikaan, meidän täytyy näyttää yrityksille, miten energiaratkaisut tulevat näkyviksi myös tulosrivillä”, Lehtoranta toteaa.

Suurimmat odotukset kohdistuvat Lehtorannan mukaan aurinkoenergiaan, josta yhtiössä halutaan tehdä teollisen mittaluokan toimintaa tytäryhtiö Solarigon avulla.

”Aurinkosähkö on suuriakin yrityksiä, kuntia ja kaupunkeja houkutteleva vaihtoehto. Järjestelmien hinnat ovat laskeneet, samoin rakentamisen ja asentamisen kustannukset”, Solarigo Systems Oy:n toimitusjohtaja Antti Koskelainen kertoo.

”Kun vuotuisesta energiantarpeesta 10–20 prosenttia on mahdollista tuottaa itse, puhutaan merkittävästä asiasta, konkreettisesta hiilijalanjäljen vähentämisestä ja todellisista kustannusvaikutuksista”, Tapo Lehtoranta korostaa. 

www.lumme-energia.fi

www.solarigo.fiTulevaisuuden Suomi