Vehon kehitysjohtaja Kai Hammar katsoo luottavaisena tulevaisuuteen Veho Airportin aurinkopaneelikatolta, jonka tuotannolla ladataan toimipaikan sähköautoja.

Vastuullinen yrityskulttuuri säteilee positiivista energiaa ympäristöön. Pitkäaikainen kestävän kehityksen tietotaito auttaa kumppaneita ja asiakkaita uusien liikkumisen ratkaisujen valinnassa.

Autoilu puhuttaa ja vastuullisuuden vaatimukset liikenteelle kasvavat. Ihmisten liikkumisen tarpeet eivät kuitenkaan vähene – vain liikkumisen muodot ja kombinaatiot muuttuvat.

”Digitalisaatio, autojen teknologinen kehitys ja liikkumisen muodot ovat samaan aikaan muutoksessa. Kestävä kehitys on ohjannut toimintaamme Vehossa jo pitkään ja päämiehemme Daimler AG ja Mercedes-Benz näyttävät suuntaa koko alalla”, sanoo Vehon kehitysjohtaja Kai Hammar.

Tietoa ja apua kestäviin valintoihin

Vastuullinen toiminta näkyy yrityskulttuurissa ja kestävissä valinnoissa.

”Kestävä toiminta punnitaan tekoina ja tiedostamme merkityksemme myös yhteiskunnallisesti. Asiakkaillemme tärkein tehtävämme on tuottaa osaavaa palvelua ja hyvää asiakaskokemusta. Tämä edellyttää, että kunnioitamme ja otamme työntekijämme mukaan, ja että kumppaneidemme arvot ja liiketavat istuvat kulttuuriimme. Lisäksi on tärkeää, että kuuntelemme ja ymmärrämme asiakaskuntaamme ja heidän tarpeitaan”, Hammar tarkentaa.

Me Vehossa ajattelemme, että hyvinvoivat työntekijät palvelevat asiakkaita parhaiten. Henkilökunnan innostuessa vastuullisista tuotteista ja palveluista, on luonteva tarjota kokemusperäisen tiedon tukemana kullekin asiakkaalle sopivia vaihtoehtoja.

”Kannustamme henkilökuntaamme työsuhdeajoneuvon valinnassa kestäviin ratkaisuihin, kuten sähköautoihin ja hybrideihin aina kun se on mahdollista.”

Lukuisia uusia kestävän liikkumisen palveluita

Veholla kehitetään asiakaspalvelukanavia vastaamaan paremmin uusien ikäpolvien palvelu- ja kulutustottumuksia: asiat pitää saada nopeasti ja vaivattomasti hoidettua itselle sopivalla hetkellä. Myös auton omistamisessa on meneillään arvomurros.

”Auton omistamisen rinnalle tulevat vahvasti muut liikkumisen palvelut, kuten vuokraus, leasing ja tulevaisuuden liikkumisen uudet ratkaisut. Yhä useammalle on tärkeää liikkumisen sujuvuus kestävällä tavalla”, Hammar vahvistaa.

Veholla on vahvasti käynnissä uusien kestävien liikkumispalveluiden kehitys.

”Erilaisten autonjakopalveluiden lisäksi käytettyjen autojen Netflix-tyyppinen vuokrauspalvelu, sähköpolkupyörien jakopalvelu yhdistettynä perinteisempään autolla liikkumiseen ja julkiseen liikenteeseen ovat Veho Mobility -yksikössämme konseptointi- tai pilotointivaiheessa.”

Se, että Veho on myös yksi ensimmäisistä sijoittajista suomalaiseen MaaS Globalin ja sen Whim -liikkumissovellukseen kertoo, miten hyvin yhtiössä ymmärretään liikkumisen uusien muotojen tarve.

”Oman auton omistamisen voi korvata kuukausimaksullisella palvelulla, joka mobiilisovelluksen kautta kattaa esimerkiksi julkisen liikenteen, taksit ja vuokra-auton kestävimmällä mahdollisilla tavalla”.

Vihreän jalanjäljen painoarvo

Veholla on jo pitkään ollut laatu- ja ympäristösertifikaatit. ”Energia- ja resurssitehokkaat toimintatavat, vihreän sähkön käyttö, hukan minimointi ja kierrättäminen ovat meillä arkipäivää”, Hammar vahvistaa kertoen samaan hengenvetoon Vantaan Vehkalaan rakennettavasta Vehon hyötyajoneuvokeskuksesta, jossa palvellaan paketti-, kuorma- ja linja-autoasiakkaita:

”Rakennushankkeessa vastuullisuus ja ympäristönäkökulma ovat olleet tärkeässä roolissa jo suunnitteluvaihteessa. Energiaratkaisuissa on monipuolisesti otettu huomioon ympäristöasiat, joita ovat mm. maalämpö, viherkatto sekä uusiutuvaa energiaa tuottavat aurinkopaneelit. Huomio kiinnitetään myös jätehuoltoon ja kierrättämiseen.” Vihreitä jalanjälkiä Vehossa jätetään mielellään mahdollisimman laajasti.

”Kun saamme ihmiset tietoiseksi, kokeilemaan ja tekemään asioita uudella tavalla ja kestävästi, olemme matkalla oikeaan suuntaan”, Hammar kiteyttää.Tulevaisuuden Suomi