Osaava ja motivoitunut henkilöstö on yrityksen hyvä perusta normaali- ja poikkeusaikoina. Kauppaketju Tokmanni luottaa henkilöstöpolitiikassaan yrityksen arvoihin, luotettavaan lähiesimiestyöhön ja henkilöstön omaan aktiivisuuteen.

Tokmannin arvot ovat ”ylpeästi halpa, uskallamme uudistua, yhdessä”

”Sitoutuminen yritykseemme on todellista, sillä keskimäärin työsuhde kestää lähes yhdeksän vuotta ja pisimmät työsuhteet 20 tai jopa 40 vuotta”, Tokmanni Group Oyj henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen kertoo.

Henkilöstön kannustimet ovat yrityksen arvojen mukaiset, ja kilpailukykyinen kannustepalkkaus koskee koko henkilöstöä. Henkilöstön aktiivisuuteen, innovointihaluun ja hyvään asiakaspalveluun pyritään vaikuttamaan muun muassa valmennusten, palkitsemisjärjestelmän ja työsuhde-etujen avulla.

Lähiesimiehet tukena

Esimiehet saavat myös työhyvinvoinnin johtamiskoulutusta. Huuskosen mukaan erityisesti lähiesimiehillä on iso vastuu, heidän on oltava arjessa luotettavasti ja aidosti läsnä. Yrityksen oman työkykykoordinaattorin avulla voidaan miettiä vaihtoehtoja, jos henkilön työkyky on alentunut ja työtä tarvitsee keventää tai tehtäviä muuttaa.

Tokmanni tekee kahdesti vuodessa henkilöstötutkimuksen, ja henkilöstön osaamiseen panostetaan paljon. Urakiertoa Tokmanni edistää eri tehtävien ja eri henkilöstöryhmien eli myymälän, varaston ja toimiston työntekijöiden omilla koulutusohjelmilla.

Myös monimuotoisuuden huomioonottamiseen kannustetaan koko henkilöstöä. Tokmannilla työskentelee hyvin erilaisilla koulutus- ja osaamistaustoilla olevia ammattilaisia, jotka edustavat yli 20 eri kielitaustaa. Yhtiön kasvaessa henkilöstön osaamistaso on koko ajan noussut. Tokmanni pyrkii myös aktiivisella monimuotoisuusohjelmallaan työllistämään vaikeammin työllistyviä henkilöstöryhmiä.

Matala organisaatio

Tokmanni on erilainen kaupan alan toimija. Kevyt organisaatio vähentää talon sisäistä byrokratiaa, ja ihmiset pääsevät vaikuttamaan omaan työhönsä ja samalla yrityksen kehittymiseen.

Nyt korona-aikana yrityksen arvojen mukainen johtaminen korostuu ja myös myymälähenkilöstö ottaa yhä enemmän vastuuta myymälöiden järjestelyistä.

”Emme ole lomauttaneet henkilöstöämme, vaan pyrimme hoitamaan tämän poikkeusajan esimerkiksi työjärjestelyillä, työpistevaihdoksilla ja kesälomien aikaistamisella.”

Tokmanni Group Oyj
  • 3 700 työntekijää
  • tavallisesti kesällä lisäksi noin tuhat kausityöntekijää
  • lähes 200 myymälää
  • liikevaihto noin 944 milj. euroa


Menestyjät