Koronakriisi yllätti myös yritykset, mutta etätyöskentely ja uudet digipalvelut ovat lähteneet alkuhämmennyksen jälkeen liikkeelle. Uudet, monipuoliset työtavat täydentävät toisiaan ja vaativat myös uutta johtamista.

Cisco Suomen tietoturvaliiketoiminnan johtaja Marko Haarala ihmettelee sitä, että etätyöskentelyä ja digipalveluita on vasta nyt pakosti ja kiireen keskellä toteutettu käytännössä:

”Nykytilanne ei ole riskienhallinnan osalta mitään uutta tai erilaista verrattuna siihen, että toimisto palaa ja liiketoiminnan jatkaminen on vaikeaa. Pakotetutun digiloikan edessä oltiin kuitenkin housut kintuissa kaikessa, kuten järjestelmien toiminnassa, käytettävyydessä ja tietoturvassa. Alkuihmettelyn jälkeen on kuitenkin päästy liikkeelle.”

Etätyöskentely täydentää perinteistä työntekoa ja tuo uusia mahdollisuuksia. Tämä vaatii myös uudenlaista johtamista, jossa hyödynnetään digipalveluja.

”Uusi tilanne kehittää uusia toimintatapoja. Vapaus, vastuu, luottamus, etäjohtaminen, kunnon välineet – mutta ei kuitenkaan työntekoa 24/7”. Cisco on huolehtinut asiakkaidensa teknologiasta ja varmistanut osaltaan, että työtä voidaan tehdä myös turvallisesti etänä. Cisco Webex ottaa tietoturvan vakavasti ja täyttääkin lukuisia tietoturvavaatimuksia kuten ISO 27001 / 27017 / 27018, SOC 2 Type 2 ja SOC 3 sekä eri viranomaisvaatimukset kuten HIPAA ja EU GDPR muiden lisäksi, kollaboraatiopalveluista vastaava Toni Pohjavirta tiivistää.

Datakeskus- ja pilviarkkitehtuureista vastaava Tomi Jalonen pohtii tässä tilanteessa myös sovellusten ja palveluiden saatavuutta:

”Tämä ei ole viimeinen poikkeustilanne. Nyt on tiedostettava yrityksissä se, että käyttäjien pitää päästä tarvitsemiinsa IT-palveluihin turvallisesti ja suorituskykyisesti riippumatta ajasta, paikasta tai käytettävästä päätelaitteesta. Kuluttajat ja työntekijät osaavat nyt myös vaatia joustavia IT-palveluita, joten moni toiminto muuttuu etäpalveluksi ja turha liikkuminen jää pois.”

Opetusala on ollut ehkä suurimman haasteen edessä. Uutta on kehitetty, asiat on saatu toimimaan ja uusia menetelmiä ja oppimateriaaleja voidaan jatkossa käyttää myös tavanomaisessa opetuksessa.

Koronatilanteessa Cisco Suomi on ollut etätoimintojen eturintamassa, johtanut edestä ja nähnyt tuskan kentällä. Yritys on huolehtinut asiakkaidensa teknologiasta ja varmistanut osaltaan, että työtä voidaan tehdä myös etänä.

Haarala kertoo, että maailmanlaajuisesti Ciscon 2,5 miljardin dollarin rahoituspaketin avulla asiakkaat saavat Ciscolta tuotteita ja rahoitusta, jotka maksetaan pääosin myöhemmin. Näin saadaan työkalut käyttöön ja perusliiketoiminta kuntoon. Myös lisenssimäärät voidaan ylittää, jotta liiketoiminta voi jatkua.

Lisäksi Cisco Suomi on yhdessä IBM:n kanssa muun muassa tarjonnut erityisesti opetusalalle välineitä, koulutusta ja tukihenkilöstöä.Tulevaisuuden Yritys