Marko Huttunen on Helsingin pörssiin listatun kiinteistökehittämistä ja asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavan Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n tuore toimitusjohtaja.

Ovaro Kiinteistösijoitus muokkaa alkujaan kiinteistörahastolle rakennettua organisaatiota ja liiketoimintamallia vastaamaan paremmin nykyisen liiketoiminnan tarpeita.

Kuluvan vuoden helmikuussa kiinteistö- ja rakennusalan monipuolisesti tunteva Marko Huttunen saapui johtamaan Ovaron muutosprosessia toimitusjohtajan paikalle. Onnistuneesta muutosjohtamisesta hänellä on tuore kokemus Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan JYY:n konsernijohtajana tehtävistä, missä hänen vastuullaan oli karsia rönsyjä kiristyneen kilpailutilanteen seurauksena. Huttusen aikana JYY:stä kasvoi mm. merkittävä alueellinen toimija kaupunkikehittämisessä.

”Se kokemus oli erittäin opettavainen ja osaltaan valmisti minua muun taustani kanssa nykyiseen tehtävääni. Mitä olen urallani muutosjohtamisesta oppinut, ensisijaisen tärkeää on tilannekuvan nopea hahmottaminen ja ihmisten saaminen mukaan muutokseen”, Huttunen kertoo.

Huttunen on ehtinyt käynnistää Ovarossa jo merkittäviä muutoksia. Uusia ydinosaajia on palkattu ja järjestelmät – ja sitä kautta liiketoimintatieto – on otettu omaan haltuun. Esimerkiksi talouden johtaminen tapahtuu jatkossa omasta järjestelmästä ja siitä vastuun kantaa yritykseen palkattu talouspäällikkö, kun aiemmin kaikki tämä oleellinen tieto oli saatavilla vain viiveellä kumppanien järjestelmistä: ”Muutoksen myötä kaikki langat on otettu takaisin omiin käsiimme ja tiedolla johtamisen edellytykset paranevat.”

Huttusen mukaan näillä uudistuksilla on myös merkittäviä taloudellisia etuja: ”Hallintokulumme pienenevät vuositasolla puolesta miljoonasta miljoonaan euroa vuodessa. Vaikutukset näkyvät luvuissa toisesta vuosipuoliskosta alkaen ja kokonaisuudessaan vuoden 2021 luvuissa.”

Huttunen kiittelee edeltäjiään hyvästä perustan luonnista toiminnan kehittämiselle. Esimerkiksi Ovaron omistamaa asuntokantaa on jo pitkään muokattu terveemmälle pohjalle. Yritys on parhaillaan myös käynnistämässä strategiaa nykyisen asuntosalkun uudelleen jalostamisesta ja uusien hankekokonaisuuksien toteuttamisesta.

”Meillä on nyt vahva tiimi, jota tukee samaan suuntaan katsovat hallitus ja yhteistyökumppanit Toimitusjohtajan näkökulmasta kasassa ovat onnistuneen muutoksen elementit”, Huttunen päättää.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj on Helsingin pörssiin listattu yritys, joka hallinnoi 1 400 asunnon omaisuutta. Ydinosaamista ovat kiinteistöjen aktiivinen omistaminen ja kehittäminen. Tänä vuonna aloittaneen toimitusjohtaja Marko Huttusen johdolla on Ovaron toimintaa uudistettu merkittävästi.Tulevaisuuden Yritys