Kehittyvä digitalisaatio turvaa yritysten toimintaa ja auttaa vastuulliseen liiketoimintaan. Koronakriisi on vauhdittanut muutosta, mutta nyt tarvitaan vahvaa johtamista ja riittäviä resursseja oikeaan ja pysyvään digiloikkaan. Cisco on tässä asiakkaidensa vahvana tukena. 

Koronaepidemian yllättäessä yrityksissä oli nopeasti turvattava etätyöskentely. Esille nousi niin lisenssien riittävyys kuin monet muutkin asiat, joiden luultiin olevan kunnossa. 

”Kuinka turvataan liiketoiminta? Millä alustalla digitaaliset ratkaisut toimivat? Pisteratkaisuilla ei voi nopeasti reagoida muuttuviin tarpeisiin eli alustan on oltava skaalautuva ja joustava”, asiakkuuspäällikkö Eero Hinkkanen Ciscosta korostaa. 

Hinkkasen mukaan nopeisiin muutoksiin ja notkeuteen ei pystytä, jos IT ja liiketoiminta eivät keskustele keskenään ja IT nähdään vain kuluna eikä mahdollistajana.

”Toiminnan oikeaan digitalisaatioon on nyt otollinen aika. Jos tästä ei oteta opiksi varsinkaan yritysjohdossa, niin emme ole saaneet mitään muuta aikaan kun paljon etäyhteyksiä ja etäkokouksia”, Cisco Suomen toimitusjohtaja Janne Tägtström huomauttaa. 

Tägtström sanoo, että verkon vaatimukset tietoturvan ja laitemäärän takia ovat nousseet. Vanhalla infrastruktuurilla ja teknologialla ei ajeta ohjelmistoja, joita liiketoiminta tänä päivänä tarvitsee. Ciscon teknologia tulee tässä kuitenkin avuksi. 

”Yritykset eivät vielä ole heränneet muuttuvan maailman vaatimiin muutoksiin. Johdon on nyt ymmärrettävä toimintakulttuurin muutos ja varattava siihen riittävästi resursseja. Jokaisen yrityksen johdon henkilön on ymmärrettävä, mitä digitalisaatio tarkoittaa juuri hänen yksikössään. Tämä investointi maksaa itsensä takaisin, sillä korona muuttaa jatkossa yritystoimintaa monella tasolla.” 

Ciscon teknologia mahdollistaa liiketoiminnan, mutta sen lisäksi yrityksen oma kulttuuri toimii esimerkkinä. Runsas etätyö ja sen tekeminen turvallisesti ja joustavasti oli jo arkea ennen koronaa. Cisco on myös vahvasti asiakkaidensa tukena liiketoiminnan muutoksissa. Yritysvastuu