Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi Varman yritysvastuun painopisteistä. Suomen suurimpiin kiinteistösijoittajiin lukeutuvan yhtiön tavoitteena on, että sen kiinteistöissä käytetty lämpö on päästötöntä vuoteen 2030 ja sähkö vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi Varma hakee kaikille merkittäville kiinteistölleen BREEAM-ympäristösertifikaattia vuoteen 2025 mennessä.

Tuoreimpana vastuullisuuden ohjauskeinona Varma on laatinut kiertotalousohjeen korjaus- ja uudisrakennuskohteilleen.

”Osa näistä periaatteista on jo käytössä, mutta ohjeen tarkoitus on auttaa kaikkia hankkeisiin osallistuvia suunnittelijoita, hankinnasta vastaavia ja rakentajia työmailla ymmärtämään, mitä käsitteenä abstrakti kiertotalous tarkoittaa ja miten sitä toteutetaan käytännössä. Ohje vie rakennusprojektejamme entistä enemmän kohti vähähiilistä rakentamista ja kestävän kehityksen ratkaisuja”, kertoo Varman kiinteistökehitysjohtaja Sari Raunio.

”Jonain päivänä kiertotalouden periaatteet rakentamisessa ovat uusi normaali, mutta vielä ei ihan olla siinä pisteessä.” 

Sari Raunio, kiinteistökehitysjohtaja, Varma

Kyse ei ole tiukasta ohjeesta, joka sopisi suoraan sellaisenaan kaikkiin hankkeisiin, koska rakennushankkeet poikkeavat toisistaan. Ohje sen sijaan auttaa ohjaamaan Varman rakennusprojekteja yhä enemmän kohti kiertotalouden periaatteiden mukaisia vähähiilisiä ratkaisuja. 

”Aina ei ole esimerkiksi järkevää lähteä tuottamaan uusiutuvaa energiaa omalla tontilla, mutta on tärkeää huomioida tämäkin asia ja keskittyä sen sijaan muihin vastuullisuutta edistäviin keinoihin kyseisessä hankkeessa.”

Kiertotaloudella luodaan kestävää kasvua ja hyvinvointia. Samalla se lisää Varman kiinteistöjen houkuttelevuutta ja nostaa niiden arvoa.

Vähemmän haittavaikutuksia, enemmän ympäristötekoja

Ohje huomioi kiertotalouden periaatteet hankkeen eri vaiheissa aina suunnittelusta ja hankinnoista rakentamiseen ja jopa rakennuksen mahdolliseen muuntokäyttöön asti. Se esittelee keinoja pienentää haittavaikutuksia ja toisaalta taas tuottaa mahdollisimman positiivisia ympäristötekoja.

Varman tavoitteena on lisätä rakennus- ja purkujätteen kierrätysastetta ja kierrätetyn materiaalin hyödyntämistä sekä tehdä työmaista mahdollisimman päästöttömiä ja jätteettömiä. Materiaalit ja tekniset ratkaisut vaikkapa lämmitykseen ovat tärkeässä roolissa kiinteistöjen hiilineutraaliuden saavuttamisessa.

Kiertotalouteen kuuluu myös muuntojousto, jossa rakennuksella saattaa tulevaisuudessa olla eri käyttötarkoitus. Hyvä esimerkki on espoolainen Uusikummun koulu, joka toimi aiemmin toimistorakennuksena.

Pilotti käynnissä

Parhaillaan Varma pilotoi kiertotalouden mukaista suunnittelua ja rakentamista Keilaniemen Portti -hankkeessa Espoossa. Puurakenteisessa toimistotalossa huomioidaan erityisesti ’purettavaksi ja uudelleen käytettäväksi suunniteltu’ -periaate, priorisoidaan vähähiiliset rakennusmateriaalit ja lasketaan rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälki. Talon katolle tulee aurinkopaneeleita ja viherkattoa, ja energiatehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

”Jonain päivänä kiertotalouden periaatteet rakentamisessa ovat uusi normaali, mutta vielä ei ihan olla siinä pisteessä. Varma on tässä asiassa hyvässä etukenossa”, Raunio toteaa. Yritysvastuu