Yritysten avainhenkilöitä kannattaa sitouttaa rahabonuksen ja ryhmäeläkkeen yhdistelmällä. Se ohjaa pitkäjänteiseen tuloksentekoon ja on taloudellisesti järkevää. Järkevät kannusteet ovat myös tärkeä osa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa.

Elämme poikkeusaikoja, jotka herättelevät vakauden entistä suurempaan arvostamiseen. Yritysten ydinosaamisen omaavan henkilöstön sitouttamisen lisäämiseksi eläköitymiseen valmistautuminen kannattaa huomioida henkilöstöpolitiikassa. Lisäksi monella pk-yrityksellä on sukupolvenvaihdos edessä. 

Yritykset tarvitsevat entistä kipeämmin sitoutunutta työvoimaa vakauttamaan vallitsevaa taloustilannetta ja valmistautumaan tulevaan kasvuun. Samanaikaisesti työntekijöiden oma vastuu kohtuullisen elintason varmistamisesta seniorivuosille jää yhä voimakkaammin omille hartioille.

Molemmat osapuolet hyötyvät

Ryhmäeläkkeen liittäminen osaksi henkilöstön palkitsemista sopii oivallisesti sekä yrityksille että työntekijöille. 

”Ryhmäeläke on palkitsemismuoto, jossa yritys maksaa työntekijälle saavutetuista tavoitteista, ennalta sovitun palkkiomallin mukaisen summan eläkesäästöön. Mikään lisäkulu se ei yritykselle saa olla, päinvastoin, jos tulosta ei synny, eläkevakuutusmaksuakaan ei makseta. Työntekijä hyötyy, sillä hän saa summan lyhentämättömänä eläkesäästöön. Veroa maksetaan vasta eläkkeen nostohetkellä, jolloin varat tuottavat sijoitettuna siihen asti saajalleen ylimääräistä eläkekertymää”, sanoo Henki-Fennian toimitusjohtaja Alexander Schoschkoff.

Toissa keväänä teetetty Kannustinjärjestelmät kasvuyrityksissä -tutkimus vahvisti, että henkilöstön sitouttaminen tällä palkitsemismallilla (tai ryhmäeläkkeellä) lisää työtyytyväisyyttä, työtehokkuutta ja parantaa yrityksen tulosta. 

”Asiantuntijamme auttavat yrityksiä löytämään sopivan, eläkeratkaisun sisältävän palkitsemismallin. Palkitseminen kannattaa kiinnittää esimerkiksi osaksi liiketoimintastrategiaa”, Henki-Fennian myynti- ja asiakkuusjohtaja Kari Wilén lisää.

Muutoksiin kannattaa aina valmistautua

Ryhmäeläkkeellä avainhenkilöitä yritykseen sitouttaessa, tuodaan vakautta erilaisiin muutostilanteisiin kuten sukupolvenvaihdoksiin tai yrityskauppoihin. 

”Myös rahoittajat tarkastelevat muutosvaihetta positiivisemmin, jos on parempi varmuus avainhenkilöiden jäämisestä yritykseen ainakin muutosvaiheen yli”, Wilén muistuttaa.

Ryhmäeläkesäästöt eivät katoa mihinkään, jos työntekijä sattuisi menehtymään ennen eläkkeelle jäämistään. ”Tällöin säästöt maksetaan edunsaajaksi merkitylle henkilölle”, Wilén vahvistaa. 

3 HYVÄÄ SYYTÄ VALITA KANNUSTIMEKSI FENNIA-RYHMÄELÄKE 

Työnantajalle

  1. Ryhmäeläke on vähennyskelpoinen kulu yrityksen verotuksessa eikä vakuutusmaksusta makseta palkan sivukuluja
  2. Kustannustehokas keino ohjata liiketoimintastrategian toteuttamista
  3. Pidempiaikainen kannuste ja sitouttamistyökalu (esim. 3–5 vuoden tavoiteperiodille) 

Työntekijälle

  1. Positiivinen lisäsäästö eläkevuosien varalle lakisääteisen työeläkkeen rinnalle, joka toimii myös henkivakuutuksena
  2. Verot maksetaan vasta eläkkeestä
  3. Tunne, että tässä yrityksessä minusta välitetään aidosti, koska ahkeruuttani halutaan palkita turvaamalla eläkevuosianikin 


Yritysvastuu