Kotitalouksien veden laatuun vaikuttavia tekijöitä on useita. Kaupunkien vedenjakelussa olevat taloudet saavat pääsääntöisesti maailman puhtainta vettä. Oman rengastai porakaivon varassa olevilla talouksilla sen sijaan on vedenlaadussa monesti parannettavaa. Kaivoveden laatu tulisi tutkia säännöllisesti vähintään 3 vuoden välein.

WATMAN-VESIANALYYSIPAKETTI ON HYVÄ ratkaisu veden laadun tarkistamiseen. Puhdas vesi on väritöntä ja mautonta, mutta oma aistinvarainen tarkastelu ei riitä takaamaan veden puhtautta. Pientalouksien kaivovedestä onkin yleisesti vain 20-30 % moitteetonta, juomakelpoista vettä.

Useita syitä kaivoveden pilaantumiseen

Kaivovesien pilaantumiseen on useita syitä. Kaivoon saattaa päästä humuspitoisia valumavesiä, pohjavesi saattaa olla saastunutta maanviljelyn, teiden suolauksen tai teollisuuden seurauksena. “Suomessa on myös useita alueita joiden maaperän tiedetään aiheuttavan pilaantumista. Radon ja uraani ovat yleisesti ongelmana itäisellä Uudellamaalla, eteläisessä Hämeessa ja Kaakkois-Suomessa. Pirkanmaalla ja keskisellä Uudellamaalla puolestaan kaivoveden ongelmana on arseeni.”, kertoo Pumppulohjan Stefan Stigell.

Suodattamalla puhdasta vettä

“Meidän valikoimasta löytyy suodattimet kaikkiin vesiongelmiin. Suurin osa kaivoveden ongelmista on näkymättömiä, hajuttomia ja mauttomia. Epäterveellistä vettä onkin usein mahdotonta tunnistaa ilman vesianalyysia. Vesianalyysin jälkeen mahdollinen ongelma on tunnistettu ja sille voidaan toteuttaa toimiva suodatusratkaisu, jolla kaivovedestä saadaan terveydelle vaaratonta juomavettä.”, esittelee Stigell.

Pelkkä kaivon kunnostaminen ei takaa laadukasta vettä, mutta vedensuodatus takaa. Suodattamalla vedestä saadaan poistettua esim. humuksen näkyvät ja radonin näkymättömät terveyshaitat. Pumppulohja WATMAN on Suomen kokenein vedensuodatuksen ammattilainen, vuosikymmenien kokemus niin teollisuuden kuin kotitalouksienkin veden laadun parantajana on LVI-ammattilaisten ja kotitalouksien käytettävissä.

“Kaivoveden laatua on tarkkailtava. Sen jälkeen tiedät onko kaivovetesi terveellistä. Jos vedestä löytyy haitallisia epäpuhtauksia, vedensuodatusammattilaisemme löytävät siihen sopivan suodatusratkaisun.”, sanoo Stigell.

Ota ensimmäinen askel, hanki WATMAN-vesianalyysipaketti ja tee vedenlaadun tutkimus. Soita asiakaspalvelu numeromme: 020 741 7229 www.pumppulohja.fi

 Parempaa asumista