Gasgrid Finland Oy on vuoden 2020 alussa perustettu valtionyhtiö, joka vastaa kaasuverkon ja -markkinoiden ylläpidosta, avoimuudesta ja turvallisuudesta. Toimitusjohtaja Olli Sipilällä on parinkymmenen vuoden kokemus energiaalan tehtävistä Pöyryllä, Deloittella ja ABB:llä.

Hiilineutraali energiantuotanto vaatii puhtaiden energianlähteiden rinnalle joustavaa kapasiteettia ja varastoja niihin ajankohtiin, kun uusiutuvien energiamuotojen tuotanto ei riitä kattamaan sähkönkulutusta. Kaasut sopivat tähän hyvin.

SUOMI KANSAINVÄLISENÄ EDELLÄKÄVIJÄNÄ on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Asia on kirjattu tuoreimpaan hallitusohjelmaan.

”Puhdas sähkö etenkin auringosta ja tuulesta ovat keihäänkärki, millä yhteiskunnat muutetaan hiilineutraaleiksi. Uusiutuvan sähkön rinnalle tarvitaan myös varastoivaa ja joustavaa kapasiteettia, koska sähköverkossa on oltava kulutusta vastaava määrä sähköä sekunnilleen”, kaasun siirtoverkosta ja -markkinoiden kehittämisestä Suomessa vastaavan Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä valottaa.

Öljy ja kivihiili eivät ole enää tulevaisuudessa vaihtoehtoja suurien päästöjensä vuoksi. Maakaasu, joka sekin toki on fossiilinen polttoaine, niputetaan turhan usein edellisten kanssa samaan kategoriaan. Maakaasun päästöt esimerkiksi hiileen verrattuna ovat noin puolta pienemmät, päästöttömästä biokaasusta puhumattakaan.

”Suomessa on monia vahvoja alan teknologiayrityksiä ja hyvät lähtökohdat vetytaloudessa menestymiselle.”

”Kaasut ovat erinomainen siltapolttoaine matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa kustannustehokkaana, joustavana ja huoltovarmana energiamuotona. Yhteiskunnan hiilineutraaliuden tavoitteiden toteutumisen kannalta olisi järkevää, ettei maakaasun verotusta niputettaisi muiden fossiilisten polttoaineiden kanssa yhteen. Tulevaisuudessa myös kaasut muuttuvat hiilineutraaleiksi”, Sipilä näkee.

Kaasunsiirtoverkosto on myös osa tulevaisuuden hiilineutraalia energiajärjestelmää. ”Infra sopii kehitteillä olevien power-to-x-ratkaisujen eli erilaisten synteettisen kaasujen siirtoon tulevaisuudessa. EU julkaisi juuri strategiansa vedyn isosta roolista hiilineutraalissa taloudessa. Suomessa on myös monia vahvoja alan teknologiayrityksiä ja hyvät lähtökohdat vetytaloudessa menestymiselle ja eri sektoreiden väliselle yhteistyölle”, Sipilä viittaa alaan liittyvään innovointiin.

Vuoden 2020 alussa perustettu Gasgrid vastaa Suomen kaasumarkkinoista. Markkinat avautuivat samaan aikaan, kun Suomen ja Viron välille valmistunut Balticconnector yhdisti meidät ensi kertaa eurooppalaisiin kaasumarkkinoihin. ”Kaasun myyjiä on jo toistakymmentä aiemman yhden sijaan. Kilpailu parantaa kaasun houkuttelevuutta energiamarkkinoilla”, Sipilä summaa.

 Suomea rakentamassa