Johtaja Elina Pylkkänen keskusteli PT:n tohtorihautomon konseptista valtiovarainministeri Matti Vanhasen kanssa. Ministeri Vanhanen kiittelee toimintaa, jossa yksityisen sektorin koulutukseen ja tutkimukseen kohdistamat investoinnit edistävät taloustieteellisen tutkimuksen hyödyntämistä myös yritystoiminnassa ja sanoo:

”Nyt jos koskaan tarvitaan myös teorian pohtimista ajassa, jota leimaa negatiivinen korko, alhainen inflaatio ja jättimäiset alijäämät. Mihin tämä kaikki johtaa?” 

PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOKSEN (PT) perustama tohtorihautomo on toimiva esimerkki kaikkia osapuolia hyödyttävästä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä. 

PT ON PERUSTANUT Palkansaajasäätiön avustuksella tohtorihautomon, joka rahoittaa kerrallaan kolmen taloustieteen tohtoriksi valmistuvan jatko-opiskelijan väitöstyötä. Tohtorihautomoon valitut jatko-opiskelijat saavat toimistoinfran ja palkan lisäksi laadukasta ohjausta riippumattoman yksityisen taloudellisen tutkimuslaitoksen suojassa, tiiviin tutkijatyöyhteisön ja kansanväliset verkostot. Hautomon kautta tutkimuslaitos rekrytoi joukkoihinsa eri yliopistoista soveltuvimmat jatko-opiskelijat. Yliopistot puolestaan säästävät yhteistyön ansiosta niukoista resursseistaan ja tohtorit valmistuvat tavoiteajassa. 

Tohtorihautomolla on ennen kaikkea yhteiskunnallista merkitystä, sillä korkeasti koulutettu väestö on pienen kansantalouden tukijalka tulevaisuudessakin. PT:n tohtorihautomo on hyvä osoitus siitä, kuinka yksityisen sektorin toimijoiden satsaukset hyödyttävät laajasti koko yhteiskuntaa (public-private partnership). 

MITEN ERI OSAPUOLET HYÖTYVÄT TOHTORIHAUTOMOSTA? 

 

OPISKELIJA 

Taloudellinen ja ammatillinen tuki, kontaktit korkeatasoisista kansainvälisistä yliopistoista ja muut työelämäyhteydet. 

 

TUTKIMUSLAITOS 

Eri yliopistojen jatko-opiskelijoiden kouluttaminen ja rekrytointi jo tutkijanuran alkutaipaleella, integrointi työyhteisöön, kansainväliset verkostot. 

 

YLIOPISTOT 

Nopeammin valmiita tutkintoja niukoista resursseista huolimatta, yhteistyö yksityisen sektorin kanssa syvenee. 

 

YHTEISKUNTA 

Koulutettu ja hyvinvoiva väestö. Korkea työllisyys. 

 

YRITYKSET 

Tutkimustietoa ja dataa hyödyntäviä osaajia yritysmaailmaan. Tulevaisuuden Tekijät